Zkouškové otázky ZDPZ

SOUBORY ZKOUŠKOVÝCH OTÁZEK
podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění

Platnost od 15. 9. 2022

  • Zkouška I: Distribuce životního pojištění
  • Zkouška II: Distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu
  • Zkouška III: Distribuce neživotního pojištění v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. c) zákona
  • Zkouška IV: Distribuce pojištění týkajících se podnikatelské činnosti zákazníka v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona
  • Zkouška V: Distribuce pojištění velkých pojistných rizik
  • Zkouška VI: Kombinace Zkoušky I a II
  • Zkouška VII: Kombinace Zkoušky I a III
  • Zkouška VIII: Kombinace Zkoušky I a IV
  • Zkouška IX: Kombinace Zkoušky I a V