Zajistíme pro Vás činnosti dle požadavků zákona č. 170/2018 Sb.(ZDPZ)


Dle ZDPZ “…Pojišťovna, zajišťovna, samostatný zprostředkovatel přiměřeně povaze, rozsahu a složitosti své činnosti zavede, udržuje a uplatňuje…”


Nezávislé zajištění kontroly činnosti Vašich pracovníků a vázaných zástupců dle § 48 ZDPZ dle doporučení ČNB

 • Kontrolní telefonáty, tzv. Welcome calls za účelem monitoringu zpětné vazby klientů a analýzy jejích výsledků dle pravidel GDPR
 • Předstíraný zájem o zprostředkování pojistného produktu formou “skryté kontroly” bez vědomí kontrolovaného vázaného zástupce – “Mystery shopping”
 • Provedení interní kontroly klientských složek (pojistných spisů) se zaměřením na kontrolu dodržování zákona dle § 79 a 80 ZDPZ


Nezávislé posouzení a individuálního nastavení směrnic, pokynů a popisu činností dle požadavků ZDPZ v oblastech:

 • Interní kontrolní činnost § 48/1a ZDPZ
 • Pravidla pro střet zájmů § 48/1c ZDPZ
 • Pravidla odměňování § 48/1b ZDPZ
 • Pravidla pro vyřizování stížností § 48/1d ZDPZ
 • Whistleblowing § 48/1e v návaznosti na § 48/3a až 48/3c ZDPZ
 • Popis organizačního uspořádání § 48/2a ZDPZ
 • Evidence a zpracování osobních údajů § 48/2d ZDPZ
 • Systém evidence pojistných smluv § 48/2e ZDPZ
 • a další

Pro podrobnější informace nás prosím kontaktujte na: obchod@ccva.cz


Povinná a doporučená každoroční školení