Ukončení prodeje programů a kurzů následného vzdělávání dle ZoDPZ ke dni 29.12.2021

ČNB dne 10.12.2021 uveřejnila “Dohledový benchmark č.3/2021” s podtitulem “K programům následného vzdělávání pro distribuci pojištění nebo zajištění a k podmínkám odborné způsobilosti a jejich prokazování”.

V tomto dokumentu se ČNB vyjadřuje a vymezuje svá tzv. dohledová očekávání k podobě, formě a obsahu zejména distanční formy následného vzdělávání.

Česká certifikační a vzdělávací agentura v této souvislosti oznamuje, že Programy a kurzy následného vzdělávání, které má v nabídce v převážné míře splňují tyto nové regulativy. Nicméně aby je splňovaly zcela je potřeba provést další softwarová nastavení v LMS systému a aktualizovat v některých částech obsahu programů a kurzů.

Z výše uvedených důvodů ukončujeme ke dni 29.12.2021 prodej Programů a kurzů následného vzdělávání dle ZoDPZ č. 170/2018Sb.

Novou podobu vzdělávacích programů pro rok 2022 uveřejníme v dubnu 2022.

https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financni-trh/.galleries/vykon_dohledu/dohledove_benchmarky/download/dohledovy_benchmark_2021_03.pdf