Problematika “Praní špinavých peněz” (AML – Anti Money Laundering) z pohledu pojišťovacího zprostředkovatele

190 

 

30 – denní záruka vrácení peněz

 

 

Odborné materiály ke stažení

 

 

Kombinace interaktivního obsahu a videopřednášek

 

 

Uživatelská podpora

 

 

Osvědčení o absolvování dle Zákona

 

 

Katalogové číslo: AML Kategorie: Štítky: ,

Popis

Kurz je vytvořen tak, aby jeho absolvováním došlo ke splnění požadavků dle §23 AML zákona na povinnost absolvovat toto školení jednou ročně pro pojišťovací zprostředkovatele, kteří mají oprávnění distribuovat pojištění v odbornosti I. Životní pojištění.

  1. Zákon č. 253/2008 Sb. O některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon)

  2. Vyhláška ČNB č. 67/2018 o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

V případě proškolování zaměstnanců a dalších osob, které se při výkonu své činnosti mohou setkat s podezřelými obchody ve smyslu § 23 AML zákona, je povinná osoba v případě nových zaměstnanců a spolupracovníků povinna zajistit jejich proškolení ještě před zařazením na jejich pracovní místa. 

Proškolování nových zaměstnanců a spolupracovníků má značný význam zejména s ohledem na skutečnost, že detekování podezřelých obchodů je do určité míry závislé na správném vyhodnocení zachycených znaků podezřelých obchodů ze strany pracovníků povinné osoby.

Dle § 23 odst. 4 AML zákona vede povinná osoba evidenci o účasti a obsahu školení nejméně po dobu 5 let od jejich konání. 

Školení musí absolvovat povinná osoba minimálně jednou za rok.

 

Autoři:  

 

Ing. Michael Moravec a tým spolupracovníků  CCVA.CZ

 

 

 

Mohlo by se Vám líbit…