Povinnosti pojišťovacího makléře v oblasti AML – školení zaměstnanců a spolupracovníků

Zákon č. 253/2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen Zákon AML) přináší pojišťovacím zprostředkovatelům jako povinným osobám mimo jiné dle § 23 Zákona AML povinnost proškolkovat:

  1. Všechny zaměstnance a spolupracovníky (VZ,DPZ), kteří se mohou setkat při výkonu své pracovní činnosti s podezřelými obchody nejméně 1 x během 12 kalendářních měsíců.
  2. Všechny nové zaměstnance a spolupracovníky před zařazením na místa s pracovní činností popsanou v předchozím bodě.
  3. Evidence o účasti a obsahu školení vede povinná osoba nejméně po dobu 5 let od jejich konání.

Nabízíme Vám řešení!

  • proškolíme Vás a Vaše spolupracovníky průkazným způsobem v online kurzu
  • povedeme za Vás evidenci dle Zákona AML
  • zavedeme a budeme udržovat v aktuálním znění interní směrnice AML
  • budeme Vás pravidelně informovat o aktualitách a nových nařízeních v oblasti AML
  • bezplatně zapracujeme Vaše současné znění interních norem
  • v případě, že objednáte u naší společnosti program následného vzdělávání – AML školení ZDARMA!!!

Objednávejte na: obchod@ccva.cz