Odborné zkoušky dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění

Zákon č. 170/2018 Sb., rozlišuje 6 skupin odbornosti (dle § 57 odst. 1 zákona):

 • a) distribuce životního pojištění
 • b) distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu (dále jen „pojištění motorových vozidel“)
 • c) distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5, (dále jen „neživotní občanské pojištění„)
 • d) distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5, (dále jen „neživotní pojištění podnikatelů“)
 • e) distribuce pojištění velkých pojistných rizik
 • f) distribuce zajištění (není standardizovaná odborná zkouška)

Dle § 8 vyhlášky č. 195/2018 Sb., se rozišují tyto typy odborné zkoušky:

A: Základní

Zkouška I. Distribuce životního pojištění

Zkouška II. Distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidel a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu

Zkouška III. Distribuce neživotního občanského pojištění

Zkouška IV. Distribuce pojištění týkajících se podnikatelské činnosti zákazníka

Zkouška V. Distribuce pojištění velkých pojistných rizik

B: Kombinované

Zkouška VI. Kombinace zkoušky I a II

Zkouška VII. Kombinace zkoušky I, II a III

Zkouška VIII. Kombinace zkoušky I, II,III a IV

Zkouška IX. Kombinace zkoušky I, II, III, IV a V


Zkouška I. Životní pojištění

Odborná zkouška pouze pro distribuci životního pojištění, podle § 8 odst. 2 vyhlášky.

 • Teoretická část obsahuje 52 uzavřených otázek.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 39 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 13 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 3 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 72 z celkového počtu 95 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 120 minut

Zkouška II. Pojištění motorových vozidel

Odborná zkouška pouze pro distribuci pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu, podle § 8 odst. 1 vyhlášky.

 • Teoretická část obsahuje 40 uzavřených otázek.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 30 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 10 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 2 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 53 z celkového počtu 70 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 90 minut

Zkouška III. Neživotní občanské pojištění

Odborná zkouška pro distribuci neživotních pojištění v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. c) zákona a podle § 8 odst. 2 vyhlášky.

Zkouška zahrnuje skupinu odbornosti: Pojištění motorových vozidel.

 • Teoretická část obsahuje 52 uzavřených otázek.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 39 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 13 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 3 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 72 z celkového počtu 95 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 120 minut

Zkouška IV. Neživotní pojištění podnikatelů

Odborná zkouška pro distribuci pojištění týkajících se podnikatelské činnosti zákazníka v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona a podle § 8 odst. 3 vyhlášky.

Zkouška zahrnuje skupiny odbornosti: Pojištění motorových vozidel a Neživotní občanské pojištění.

 • Teoretická část obsahuje 60 uzavřených otázek.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 45 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 15 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 3 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 79 z celkového počtu 105 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 135 minut

Zkouška V. Pojištění velkých pojistných rizik

Odborná zkouška pro distribuci pojištění velkých pojistných rizik, podle § 8 odst. 4 vyhlášky.

Zkouška zahrnuje skupiny odbornosti: Pojištění motorových vozidel, Neživotní občanské pojištění a Neživotní pojištění podnikatelů.

 • Teoretická část obsahuje 72 uzavřených otázek.
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 54 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 18 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 3 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 90 z celkového počtu 120 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 150 minut

Zkouška VI. Životní pojištění a pojištění motorových vozidel

Odborná zkouška jak pro distribuci pojištění motorových vozidel (pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu), tak pro distribuci životního pojištění, podle § 8 odst. 5 vyhlášky.

 • Teoretická část obsahuje 60 uzavřených otázek.
 • 32 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci pojištění motorových vozidel (Zkouška II.)
 • 28 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životních pojištění.(Zkouška I.)
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 45 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 15 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 3 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • 1 případová studie v praktické části je z oblasti pojištění motorových vozidel.
 • 2 případové studie v praktické části jsou z oblasti životního pojištění.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 79 z celkového počtu 105 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 180 minut

Zkouška VII. Životní pojištění a neživotní občanské pojištění

Odborná zkouška jak pro distribuci neživotního občanského pojištění (neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5 zákona č. 170/2018 Sb.), tak pro distribuci životního pojištění, podle § 8 odst. 6 vyhlášky.


Zkouška zahrnuje skupinu odbornosti: Pojištění motorových vozidel.

 • Teoretická část obsahuje 80 uzavřených otázek.
 • 52 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí neživotního občanského pojištění (Zkouška III.)
 • 28 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životních pojištění. (Zkouška I.)
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 60 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 20 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 4 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • 2 případové studie v praktické části jsou z oblasti neživotního občanského pojištění.
 • 2 případové studie v praktické části jsou z oblasti životního pojištění.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 105 z celkového počtu 140 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 180 minut

Zkouška VIII. Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů

Odborná zkouška jak pro distribuci neživotního pojištění podnikatelů (neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5), tak pro distribuci životního pojištění, podle § 8 odst. 6 vyhlášky.


Zkouška zahrnuje skupiny odbornosti: Pojištění motorových vozidel a Neživotní občanské pojištění.

 • Teoretická část obsahuje 80 uzavřených otázek.
 • 52 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí neživotního pojištění podnikatelů ( Zkouška IV.)
 • 28 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životních pojištění Zkouška I.)
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 60 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 20 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 4 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • 2 případové studie v praktické části jsou z oblasti neživotního pojištění podnikatelů.
 • 2 případové studie v praktické části jsou z oblasti životního pojištění.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 105 z celkového počtu 140 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 180 minut

Zkouška IX. Životní pojištění a pojištění velkých rizik

Odborná zkouška jak pro distribuci pojištění velkých rizik, tak pro distribuci životního pojištění, podle § 8 odst. 6 vyhlášky.

Zkouška zahrnuje skupiny odbornosti: Pojištění motorových vozidel, Neživotní občanské pojištění a Pojištění podnikatelů.

 • Teoretická část obsahuje 80 uzavřených otázek.
 • 52 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí pojištění velkých rizik (Zkouška V.)
 • 28 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životních pojištění (Zkouška I.)
 • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
 • 60 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
 • 20 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • Praktická část obsahuje 4 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
 • 2 případové studie v praktické části jsou z oblasti neživotního pojištění podnikatelů.
 • 2 případové studie v praktické části jsou z oblasti životního pojištění.
 • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 105 z celkového počtu 140 bodů.
 • Časový limit zkoušky je 180 minut

Podmínky pro úspěšné složení odborné zkoušky

Uchazeč úspěšně složí odbornou zkoušku, když:

 1. získá alespoň 75 % dosažitelných bodů celkem a současně,
 2. získá alespoň 60 % dosažitelných bodů v teoretické části a současně,
 3. získá alespoň 60 % dosažitelných bodů v praktické části.