Následné vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.Dle platného znění § 59 ZDPZ mají všechny osoby dle §55 odst. 1 ZDPZ, tj. samostatní pojišťovací zprostředkovatele, vázaní zástupci, doplňkoví pojišťovací zprostředkovatelé a jejich pracovníci, resp. zaměstnanci mají dle současně platného znění zákona povinnost absolvovat u akreditované osoby 15 hodin následného vzdělávání ročně a to nejpozději do konce následujícího roku po roce kdy, absolvoval zkoušku odborné způsobilosti a poté každý další rok.

Příklad: Pokud PZ absolvoval zkoušku např. 9.1.2020 musí absolvovat následné vzdělání a získat osvědčení od akreditované společnosti do 31.12.2021.


V našem vzdělávacím portálu eCCVA si můžete nakombinovat obsah svého následného vzdělávání z dostupných kurzů pro příslušné odbornosti.

Jednodušší formou je objednávka komplexního programu následného vzdělávání v zákonem požadované délce 15 hodin, koncipovaného podle druhu složené zkoušky.


Pokud PZ složil zkoušku z více odborností, pak může kombinovat své následné vzdělávání ze všech odborností, ke kterým má oprávnění. Např. pokud PZ složil zkoušku IX., pak může kombinovat kurzy z odborností I., II., III.. IV. a V.


Od roku 2022 u nás můžete absolvovat následné vzdělávání i prezenční formou.

Připravili jsme 3 moduly následného vzdělávání, každý s trváním 5 hodin.

Během 3 dnů tak můžete pohodlně absolvovat potřebné vzdělávání dle zákona a ještě se dozvědět mnoho odborných informací a detailů, se kterými se můžete v praxi potkat.

Přednáší zkušení lektoři z praxe.


Komplexní programy pro všechny druhy odborných zkoušek