Následné vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění

Program následného vzdělávání dle ZDPZ v tuto chvíli připravujeme pro odbornou veřejnost na rok 2020, a to formou seminářů k jednotlivým tématům dle jednotlivých skupin odbornosti.

Všechny níže uvedené semináře uveřejníme na CCVA e-learningovém portále.

Zároveň je možnost absolvovat semináře prezenční formou, tuto formu doporučujeme zejména u pojišťovacích zprostředkovatelů bez víceletých zkušeností s konkrétní problematikou.

Níže již nyní uvádíme přehled témat schválených ČNB.

1. Distribuce životního pojištění

 1. Právní minimum pro pojišťovací zprostředkovatele
 2. Životní pojištění, úrazové pojištění – aktuální trendy na pojistném trhu
 3. Životní pojištění – oceňování rizika, doplňková pojištění, řešení pojistných událostí v ŽP

2. Distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového nebo přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu

 1. Pojištění  vozidel – vybrané otázky z pojištění vozidel
 2. Pojištění  vozidel – flotilové pojištění, vyúčtování a správa pojistných smluv
 3. Pojištění  vozidel – řešení pojistných událostí, asistenční služby a jejich efektivní využití

3. Distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v bodě 4 nebo 5

 1. Právní minimum pro pojišťovací zprostředkovatele
 2. Neživotní pojištění – stanovení pojistných částek a jejich indexace, doplňková neživotní pojištění
 3. Neživotní pojištění – řešení pojistných událostí, asistenční služby a jejich efektivní využití

4. Distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v bodě 5 tabulky

 1. Riziková prohlídka – její náležitosti, průběh a vypracování rizikové zprávy
 2. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností; pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku I.
 3. Pojištění majetku obcí a měst, vybrané otázky specifických požadavků na pojištění

5. Distribuce velkých pojistných rizik

 1. Technická rizika – pojištění strojů, pojištění elektroniky, stavebně montážní pojištění
 2. Pojištění majetku a přerušení provozu
 3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností; pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku II.
 4. D&O pojištění (pojištění odpovědnosti managementu), pojištění kybernetických rizik; povinná profesní pojištění