Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového nebo přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu.


Cílem kurzu je seznámit se specifiky flotilového pojištění vozidel jak povinného ručení, tak havarijního pojištění, a to zejména s problematikou vyúčtování pojistného, správou pojištění a pojistných událostí, včetně problematiky škodného průběhu.


Absolvováním tohoto kurzu splníte 1,5 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.


Osnova kurzu:

  1. Přehled zákonů a souvisejících předpisů
  2. Popis zákonné úpravy flotilového pojištění
  3. Základní popis flotilového pojištění
  4. Pojistný zájem
  5. Poskytované asistenční služby
  6. Slovník pojmů pro pojištění flotil
  7. Pojištění určená pro silničního nákladního dopravce nebo zasílatele


Časová dotace kurzu: 1,5 hodiny následného vzdělávání
Odbornost: II. Pojištění motorových vozidel
Obsah: Pojištění vozidel - flotilová pojištění
Obsah dlouhý:

1. Pojištění vozidel - flotilová pojištění
2. Neživotní občanské pojištění – pojištění občanského majetku a pojištění odpovědnosti za újmu
3. Cestovní pojištění - popis rizik a doplňkových pojištění, situace na trhu
4. Pojištění podnikatelů - pojištění majetku a živelní přerušení provozu
5. Pojištění podnikatelů - pojištění odpovědnosti za újmu
6. Pojištění majetku a odpovědnosti obcí a měst
7. Technická rizika - pojištění strojů, elektroniky a strojní přerušení
8. Stavebně montážní pojištění CAR/EAR
9. Profesní pojištění