Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového nebo přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu


Cílem kurzu je seznámit s havarijním pojištěním motorových vozidel s důrazem na specifika tohoto rizika, zákonné lhůty a likvidaci škodných, resp. pojistných událostí. 

Absolvováním tohoto kurzu splníte 2,5 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.


Osnova kurzu:
  1. Základní charakteristika havarijního pojištění
  2. Záznam o nehodě
  3. Likvidace a stanovení náhrady škody
  4. Likvidace škod na vozidlech – odcizení, vandalismu
  5. Likvidace škod na vozidlech – čelní a ostatní skla
  6. Linka pomoci řidičům 1224
  7. Doplňková pojištění
  8. Základní pojmy a definice

Časová dotace kurzu: 2,5 hodiny následného vzdělávání
Odbornost: II. Pojištění motorových vozidel
Obsah: Pojištění vozidel - havarijní pojištění a asistenční služby
Obsah dlouhý:

1. Pojištění vozidel - flotilová pojištění
2. Neživotní občanské pojištění – pojištění občanského majetku a pojištění odpovědnosti za újmu
3. Cestovní pojištění - popis rizik a doplňkových pojištění, situace na trhu
4. Pojištění podnikatelů - pojištění majetku a živelní přerušení provozu
5. Pojištění podnikatelů - pojištění odpovědnosti za újmu
6. Pojištění majetku a odpovědnosti obcí a měst
7. Technická rizika - pojištění strojů, elektroniky a strojní přerušení
8. Stavebně montážní pojištění CAR/EAR
9. Profesní pojištění