Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového nebo přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu


Cílem kurzu je seznámit s havarijním pojištěním motorových vozidel s důrazem na specifika tohoto rizika, zákonné lhůty a likvidaci škodných, resp. pojistných událostí. 

Absolvováním tohoto kurzu splníte 2,5 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.


Osnova kurzu:
  1. Základní charakteristika havarijního pojištění
  2. Záznam o nehodě
  3. Likvidace a stanovení náhrady škody
  4. Likvidace škod na vozidlech – odcizení, vandalismu
  5. Likvidace škod na vozidlech – čelní a ostatní skla
  6. Linka pomoci řidičům 1224
  7. Doplňková pojištění
  8. Základní pojmy a definice

Časová dotace kurzu: 2,5 hodiny následného vzdělávání
Odbornost: II. Pojištění motorových vozidel
Obsah: Pojištění vozidel - havarijní pojištění a asistenční služby