Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového nebo přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu


Cílem kurzu je seznámit s pojištěním odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového vozidla (tzv. povinným ručením) s důrazem na specifika tohoto rizika, zákonné lhůty a likvidaci škodných, resp. pojistných událostí

Absolvováním tohoto kurzu splníte 2,5 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.

Osnova kurzu:

 1. Přehled zákonů a souvisejících předpisů
 2. Základní charakteristika pojištění
 3. Rozsah pojištění
 4. Pojistný zájem
 5. Stanovení výše pojistného
 6. Bonus/Malus systém
 7. ČKP a Garanční fond
 8. Potvrzení o pojištění - Zelená karta
 9. Záznam o nehodě
 10. Zánik pojištění – praktický přehled
 11. Likvidace a stanovení náhrady škody


Časová dotace kurzu: 2,5 hodiny následného vzdělávání
Odbornost: II. Pojištění motorových vozidel
Obsah: Pojištění vozidel - povinné ručení