Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce životního pojištění"


Cílem kurzu je získání podrobnějších informací o jednotlivých doplňkových pojistných rizicích, jako je pojištění pro případ vážné choroby, pojištění pro případ invalidity, úrazové pojištění, pojištění pro případ pracovní neschopnosti a pojištění pro případ hospitalizace s představením obvyklých výluk z pojištění.

Absolvováním tohoto kurzu splníte 2 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.


Osnova:

  1. Pojištění pro případ vážné choroby
  2. Pojištění pro případ invalidity
  3. Úrazové pojištění
  4. Pojištění pro případ pracovní neschopnosti
  5. Pojištění pro případ hospitalizace

Časová dotace kurzu: 2 hodiny následného vzdělávání
Odbornost: I. Životní pojištění
Obsah: Životní pojištění - doplňková pojištění
Obsah dlouhý:

1. Pojištění vozidel - flotilová pojištění
2. Neživotní občanské pojištění – pojištění občanského majetku a pojištění odpovědnosti za újmu
3. Cestovní pojištění - popis rizik a doplňkových pojištění, situace na trhu
4. Pojištění podnikatelů - pojištění majetku a živelní přerušení provozu
5. Pojištění podnikatelů - pojištění odpovědnosti za újmu
6. Pojištění majetku a odpovědnosti obcí a měst
7. Technická rizika - pojištění strojů, elektroniky a strojní přerušení
8. Stavebně montážní pojištění CAR/EAR
9. Profesní pojištění