Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce pojištění velkých pojistných rizik"

Cílem je seznámit s risk managementem, jeho rolí při stanovení pojistných rizik klienta; posuzování rizika u majetkového pojištění


Absolvováním tohoto kurzu splníte 1 hodinu následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.


Osnova kurzu:

  1. Úvod
  2. Pojem Riziko
  3. Pojem Maximální možná škoda MPL
  4. Charakteristika průmyslového pojištění z pohledu RM
  5. Hlavní činnost RM
  6. Management rizika a jeho fáze
  7. Majetkové pojištění - stanovení pojistných rizik
  8. Základní postupy při rizikové prohlídce


Časová dotace kurzu: 1 hodina následného vzdělávání
Odbornost: V. Velká pojistná rizika
Obsah: Risk management - úvod do problematiky
Obsah dlouhý:

1. Pojištění vozidel - flotilová pojištění
2. Neživotní občanské pojištění – pojištění občanského majetku a pojištění odpovědnosti za újmu
3. Cestovní pojištění - popis rizik a doplňkových pojištění, situace na trhu
4. Pojištění podnikatelů - pojištění majetku a živelní přerušení provozu
5. Pojištění podnikatelů - pojištění odpovědnosti za újmu
6. Pojištění majetku a odpovědnosti obcí a měst
7. Technická rizika - pojištění strojů, elektroniky a strojní přerušení
8. Stavebně montážní pojištění CAR/EAR
9. Profesní pojištění