Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce pojištění velkých pojistných rizik"

Cílem je seznámit s problematikou pojištění pohledávek a pojištěním záruk, pojistnými rozsahy, způsobem určení pojistných limitů a celým procesem sjednávání a způsobu řešení.


Absolvováním tohoto kurzu splníte 1 hodinu následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.


Osnova kurzu:

  1. Základní charakteristika
  2. Dotazník k poptávce pojištění
  3. Modula - Atradius
  4. Simplicity - Euler Hermes
  5. Trade Liner - COFACE
  6. Credirect - Credendo
  7. Pojištění záruk

Časová dotace kurzu: 1 hodina následného vzdělávání
Odbornost: V. Velká pojistná rizika
Obsah: Pojištění pohledávek a pojištění záruk
Obsah dlouhý:

1. Pojištění vozidel - flotilová pojištění
2. Neživotní občanské pojištění – pojištění občanského majetku a pojištění odpovědnosti za újmu
3. Cestovní pojištění - popis rizik a doplňkových pojištění, situace na trhu
4. Pojištění podnikatelů - pojištění majetku a živelní přerušení provozu
5. Pojištění podnikatelů - pojištění odpovědnosti za újmu
6. Pojištění majetku a odpovědnosti obcí a měst
7. Technická rizika - pojištění strojů, elektroniky a strojní přerušení
8. Stavebně montážní pojištění CAR/EAR
9. Profesní pojištění