Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce pojištění velkých pojistných rizik"


Cílem je seznámit s jednotlivými druhy profesních pojištění, jejich specifiky a odlišnostmi.


Absolvováním tohoto kurzu splníte 1,5 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.


Osnova kurzu

  1. Základní charakteristika
  2. Pojištění profesní odpovědnosti ekonomických profesí
  3. Pojištění odpovědnosti realitních zprostředkovatelů a správců nemovitostí
  4. Pojištění profesní odpovědnosti autorizovaných osob činných ve výstavbě
  5. Pojištění profesní odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb
  6. Pojištění profesní odpovědnosti poskytovatelů sociálních služeb
  7. Pojištění profesní odpovědnosti právnických profesí
  8. Pojištění profesní odpovědnosti veterinárních nákladů
  9. Pojištění profesní odpovědnosti IT společností


Časová dotace kurzu: 1,5 hodiny následného vzdělávání
Odbornost: V. Velká pojistná rizika
Obsah: Profesní pojištění
Obsah dlouhý:

1. Pojištění vozidel - flotilová pojištění
2. Neživotní občanské pojištění – pojištění občanského majetku a pojištění odpovědnosti za újmu
3. Cestovní pojištění - popis rizik a doplňkových pojištění, situace na trhu
4. Pojištění podnikatelů - pojištění majetku a živelní přerušení provozu
5. Pojištění podnikatelů - pojištění odpovědnosti za újmu
6. Pojištění majetku a odpovědnosti obcí a měst
7. Technická rizika - pojištění strojů, elektroniky a strojní přerušení
8. Stavebně montážní pojištění CAR/EAR
9. Profesní pojištění