Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce pojištění velkých pojistných rizik"

Cílem je seznámit účastníky s pojištěním základních technických rizik, pojištěním strojů, elektroniky a navazujícím strojním přerušením provozu, jejich strukturou se zaměřením na jednotlivé doložky rozšiřující nebo upravující pojistné plnění a rozsah pojištění.


Absolvováním tohoto kurzu splníte 2 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.


Osnova kurzu

 1. Pojištění strojů a zařízení
 2. Pojištění strojního přerušení provozu
 3. Pojištění elektroniky

Časová dotace kurzu: 2 hodiny následného vzdělávání
Odbornost: dle § 57 odst. 1 písm. e) Zákona č. 170/2018 Sb.
Obsah: Technická rizika - pojištění strojů, pojištění elektroniky
Obsah dlouhý:

 1. Pojištění strojů a zařízení
 2. Pojistná nebezpečí, předmět pojištění, místo pojištění
 3. Výluky z pojištění
 4. Pojištění strojního přerušení provozu
 5. Pojistná nebezpečí, předmět pojištění, místo pojištění
 6. Výluky z pojištění
 7. Pojištění elektroniky
 8. Předmět pojištění, pojistná nebezpečí
 9. Výluky z pojištění