Komplexní program následného vzdělávání pro absolventy 

odborné zkoušky IX. - Životní pojištění, Velká pojistná rizika, včetně Pojištění podnikatelů, Občanské neživotní pojištění, Pojištění motorových vozidel


Časová dotace kurzu: 15 hodin následného vzdělávání
Odbornost: dle § 57 odst. 1 písm. a) + e) Zákona č. 170/2018 Sb.
Obsah: Komplexní program následného vzdělávání
Obsah dlouhý:

  1. Pojištění vozidel - flotilová pojištění
  2. Neživotní občanské pojištění – pojištění občanského majetku a pojištění odpovědnosti za újmu
  3. Cestovní pojištění - popis rizik a doplňkových pojištění, situace na trhu
  4. Pojištění podnikatelů - pojištění majetku a živelní přerušení provozu
  5. Pojištění podnikatelů - pojištění odpovědnosti za újmu
  6. Pojištění majetku a odpovědnosti obcí a měst
  7. Technická rizika - pojištění strojů, elektroniky a strojní přerušení
  8. Stavebně montážní pojištění CAR/EAR
  9. Profesní pojištění