Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce životního pojištění"


Seznamuje se životním pojištěním a úrazovým pojištěním s důrazem daňovou problematiku a seznamuje s  aktuálními trendy.

Absolvováním tohoto kurzu splníte 2 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.


Osnova kurzu:

  1. Rekapitulace základních pojmů
  2. Daňové aspekty životního pojištění a penzijního spoření
  3. Životní pojištění a penzijní spoření z pohledu zaměstnavatele
  4. Zrušení životního pojištění - daňové dopady
  5. Životní pojištění - dodanění v daňovém přiznání


Časová dotace kurzu: 2 hodiny následného vzdělávání
Odbornost: I. Životní pojištění
Obsah: Životní pojištění, úrazové pojištění