Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce životního pojištění"


Seznamuje se životním pojištěním a úrazovým pojištěním s důrazem daňovou problematiku a seznamuje s  aktuálními trendy.

Absolvováním tohoto kurzu splníte 2 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.


Osnova kurzu:

  1. Rekapitulace základních pojmů
  2. Daňové aspekty životního pojištění a penzijního spoření
  3. Životní pojištění a penzijní spoření z pohledu zaměstnavatele
  4. Zrušení životního pojištění - daňové dopady
  5. Životní pojištění - dodanění v daňovém přiznání


Časová dotace kurzu: 2 hodiny následného vzdělávání
Odbornost: I. Životní pojištění
Obsah: Životní pojištění, úrazové pojištění
Obsah dlouhý:

1. Pojištění vozidel - flotilová pojištění
2. Neživotní občanské pojištění – pojištění občanského majetku a pojištění odpovědnosti za újmu
3. Cestovní pojištění - popis rizik a doplňkových pojištění, situace na trhu
4. Pojištění podnikatelů - pojištění majetku a živelní přerušení provozu
5. Pojištění podnikatelů - pojištění odpovědnosti za újmu
6. Pojištění majetku a odpovědnosti obcí a měst
7. Technická rizika - pojištění strojů, elektroniky a strojní přerušení
8. Stavebně montážní pojištění CAR/EAR
9. Profesní pojištění