Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce neživotního pojištění podnikatelů"


Cílem kurzu je seznámit s pojištěním měst a obcí, specifika pojištění majetku, stanovením PML a pojistných částek, spoluúčastí u jednotlivých rizik a specifiky pojištění odpovědnosti.


Absolvováním tohoto kurzu splníte 2,5 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.

Osnova kurzu:

  1. Programy podpory zemědělského pojištění
  2. Pojištění plodin​
  3. Pojištění hospodářských zvířat​
  4. Pojištění speciálních plodin​
  5. Pojištění koní​
  6. Specifické pojmy a definice

Časová dotace kurzu: 1,5 hodiny následného vzdělávání
Odbornost: IV. Pojištění podnikatelů
Obsah: Zemědělské pojištění - úvod do problematiky