Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce neživotního pojištění podnikatelů"


Cílem kurzu je seznámit s pojištěním měst a obcí, specifika pojištění majetku, stanovením PML a pojistných částek, spoluúčastí u jednotlivých rizik a specifiky pojištění odpovědnosti.


Absolvováním tohoto kurzu splníte 2,5 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.

Osnova kurzu:

  1. Programy podpory zemědělského pojištění
  2. Pojištění plodin​
  3. Pojištění hospodářských zvířat​
  4. Pojištění speciálních plodin​
  5. Pojištění koní​
  6. Specifické pojmy a definice

Časová dotace kurzu: 1,5 hodiny následného vzdělávání
Odbornost: IV. Pojištění podnikatelů
Obsah: Zemědělské pojištění - úvod do problematiky
Obsah dlouhý:

1. Pojištění vozidel - flotilová pojištění
2. Neživotní občanské pojištění – pojištění občanského majetku a pojištění odpovědnosti za újmu
3. Cestovní pojištění - popis rizik a doplňkových pojištění, situace na trhu
4. Pojištění podnikatelů - pojištění majetku a živelní přerušení provozu
5. Pojištění podnikatelů - pojištění odpovědnosti za újmu
6. Pojištění majetku a odpovědnosti obcí a měst
7. Technická rizika - pojištění strojů, elektroniky a strojní přerušení
8. Stavebně montážní pojištění CAR/EAR
9. Profesní pojištění