Komplexní program následného vzdělávání pro absolventy 

odborné zkoušky VII. - Životní pojištění, Občanské neživotní pojištění, včetně Pojištění motorových vozidel


Časová dotace kurzu: 15 hodin následného vzdělávání
Odbornost: I. ŽP, II. PMV a III. ONŽP
Obsah: Komplexní program následného vzdělávání