Komplexní program následného vzdělávání pro absolventy 

odborné zkoušky VI. - Životní pojištění a Pojištění motorových vozidel


Časová dotace kurzu: 15 hodin následného vzdělávání
Odbornost: I. ŽP a II. PMV
Obsah: Komplexní program následného vzdělávání