Komplexní program následného vzdělávání pro absolventy 

odborné zkoušky IV. - Neživotní pojištění podnikatelů, včetně Občanské neživotní pojištění a  Pojištění motorových vozidel


Časová dotace kurzu: 15 hodin následného vzdělávání
Odbornost: IV. NŽP podnikatelů, III. Občanské NŽP a II. PMV
Obsah: Komplexní program následného vzdělávání