Komplexní program následného vzdělávání pro absolventy 

odborné zkoušky III. - Občanské neživotní pojištění, včetně Pojištění motorových vozidel


Časová dotace kurzu: 15 hodin následného vzdělávání
Odbornost: III. Občanské NŽP; II. PMV
Obsah: Komplexní program následného vzdělávání dle ZDPZ