Následné vzdělávání - všechny skupiny odbornosti

Základní minimum znalostí pro seznámení s právními předpisy a základními pojmy a definicemi používanými v pojišťovnictví. 

Slouží zejména pro vzdělávání jak pro pojišťovacích zprostředkovatelů, kteří se seznamují s pojišťovnictvím a připravují se na absolvování zkoušek odborné způsobilosti, tak i pro zkušené profesionály, kteří si chtějí osvěžit právní a finanční základy v pojišťovnictví

Absolvováním tohoto kurzu splníte 2 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.

Osnova kurzu:

 1. Přehled zákonů a souvisejících předpisů 
 2. Občanský zákoník - právní minimum
 3. Občanský zákoník - úprava pojištění
 4. Katastr nemovitostí
 5. GDPR - problematika zpracování osobních údajů
 6. AML - resp. praní špinavých peněz
 7. Finanční trhjeho definiceúloha a význam
 8. Regulace finančního trhu
 9. Finanční arbitr
 10. Základy teorie financí
 11. Základy účetnictví

Časová dotace kurzu: 2 hodiny následného vzdělávání
Odbornost: všechny
Obsah: Právní a finanční minimum pro pojišťovací zprostředkovatele