Komplexní program následného vzdělávání pro absolventy 

odborné zkoušky II. - Pojištění motorových vozidel


Časová dotace kurzu: 15 hodin následného vzdělávání
Odbornost: II. PMV
Obsah: Komplexní program následného vzdělávání dle ZDPZ