Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce občanského neživotního pojištění"


Seznámení se s problematikou cestovního pojištění, jeho struktury a obsahu včetně praktických vysvětlení použití. Dále pak seznámení s asistenčními službami, jejich rozsahem a využitím. Srovnání nabídek tohoto druhu pojištění od pojišťoven.


Absolvováním tohoto kurzu splníte 2,5 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.


Osnova kurzu

  1. Co byste měli znát...
  2. ERV - nabídka cestovního pojištění
  3. ERV - doplňková pojištění
  4. Allianz - nabídka cestovního pojištění
  5. ČSOB Pojišťovna - nabídka cestovního pojištění
  6. Specifické pojmy a definice


Časová dotace kurzu: 2,5 hodiny následného vzdělávání
Odbornost: III. Občanské neživotní pojištění
Obsah: NŽP - cestovní pojištění
Obsah dlouhý:

1. Pojištění vozidel - flotilová pojištění
2. Neživotní občanské pojištění – pojištění občanského majetku a pojištění odpovědnosti za újmu
3. Cestovní pojištění - popis rizik a doplňkových pojištění, situace na trhu
4. Pojištění podnikatelů - pojištění majetku a živelní přerušení provozu
5. Pojištění podnikatelů - pojištění odpovědnosti za újmu
6. Pojištění majetku a odpovědnosti obcí a měst
7. Technická rizika - pojištění strojů, elektroniky a strojní přerušení
8. Stavebně montážní pojištění CAR/EAR
9. Profesní pojištění