Následné vzdělávání - všechny skupiny odbornosti

Povinné každoroční školení zaměstnanců, vázaných zástupců a dalších osob, které se při výkonu své činnosti mohou setkat s podezřelými obchody ve smyslu § 23 AML zákona.

Absolvováním tohoto kurzu splníte 2 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.

Osnova kurzu:

 1. Úvod do problematiky
 2. Vymezení pojmů
 3. Identifikace klienta
 4. Zjednodušená identifikace a kontrola klienta
 5. Rizikové profily
 6. Doporučený postup při podezřelém obchodu
 7. Znaky podezřelých obchodů
 8. Výčet rizikových faktorů
 9. Seznamy
 10. Role VZ v AML
 11. Informace ČNB - AMLČasová dotace kurzu: 2 hodiny následného vzdělávání
Odbornost: I. Životní pojištění
Obsah: Praní špinavých peněz (AML)
Obsah dlouhý:

1. Pojištění vozidel - flotilová pojištění
2. Neživotní občanské pojištění – pojištění občanského majetku a pojištění odpovědnosti za újmu
3. Cestovní pojištění - popis rizik a doplňkových pojištění, situace na trhu
4. Pojištění podnikatelů - pojištění majetku a živelní přerušení provozu
5. Pojištění podnikatelů - pojištění odpovědnosti za újmu
6. Pojištění majetku a odpovědnosti obcí a měst
7. Technická rizika - pojištění strojů, elektroniky a strojní přerušení
8. Stavebně montážní pojištění CAR/EAR
9. Profesní pojištění