Následné vzdělávání - všechny skupiny odbornosti

Povinné každoroční školení zaměstnanců, vázaných zástupců a dalších osob, které se při výkonu své činnosti mohou setkat s podezřelými obchody ve smyslu § 23 AML zákona.

Absolvováním tohoto kurzu splníte 2 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.

Osnova kurzu:

 1. Úvod do problematiky
 2. Vymezení pojmů
 3. Identifikace klienta
 4. Zjednodušená identifikace a kontrola klienta
 5. Rizikové profily
 6. Doporučený postup při podezřelém obchodu
 7. Znaky podezřelých obchodů
 8. Výčet rizikových faktorů
 9. Seznamy
 10. Role VZ v AML
 11. Informace ČNB - AMLČasová dotace kurzu: 2 hodiny následného vzdělávání
Odbornost: I. Životní pojištění
Obsah: Praní špinavých peněz (AML)