Komplexní program následného vzdělávání pro absolventy 

odborné zkoušky I. - Životní pojištění

Časová dotace kurzu: 15 hodin následného vzdělávání
Odbornost: I. ŽP
Obsah: Komplexní program následného vzdělávání dle ZDPZ