Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce pojištění velkých pojistných rizik"

Cílem je seznámit s pojištěním kybernetických rizik, rozsahem pojistného krytí a výlukami pojistného plnění. 


Absolvováním tohoto kurzu splníte 1 hodinu následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.


Osnova kurzu:

  1. Základní charakteristika
  2. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění
  3. Výluky z pojištění
  4. Pojištění odpovědnosti
  5. Cyber Risk trendy 2020

Časová dotace kurzu: 1 hodina následného vzdělávání
Odbornost: V. Velká pojistná rizika
Obsah: Pojištění kybernetických rizik
Obsah dlouhý:

1. Pojištění vozidel - flotilová pojištění
2. Neživotní občanské pojištění – pojištění občanského majetku a pojištění odpovědnosti za újmu
3. Cestovní pojištění - popis rizik a doplňkových pojištění, situace na trhu
4. Pojištění podnikatelů - pojištění majetku a živelní přerušení provozu
5. Pojištění podnikatelů - pojištění odpovědnosti za újmu
6. Pojištění majetku a odpovědnosti obcí a měst
7. Technická rizika - pojištění strojů, elektroniky a strojní přerušení
8. Stavebně montážní pojištění CAR/EAR
9. Profesní pojištění