Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce pojištění velkých pojistných rizik"

Cílem je seznámit s pojištěním kybernetických rizik, rozsahem pojistného krytí a výlukami pojistného plnění. 


Absolvováním tohoto kurzu splníte 1 hodinu následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.


Osnova kurzu:

  1. Základní charakteristika
  2. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění
  3. Výluky z pojištění
  4. Pojištění odpovědnosti
  5. Cyber Risk trendy 2020

Časová dotace kurzu: 1 hodina následného vzdělávání
Odbornost: V. Velká pojistná rizika
Obsah: Pojištění kybernetických rizik