Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce pojištění velkých pojistných rizik"


Cílem je seznámit s pojištěním D&O - pojištěním odpovědnosti statutárních orgánů společností a managementu.


Absolvováním tohoto kurzu splníte 1 hodinu následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.

Osnova kurzu

  1. Základní charakteristika
  2. Pojistné nebezpečí, pojistná událost
  3. Základní rozsah pojištění
  4. Výluky z pojištění
  5. Nadstandardní rozsah pojištění
  6. Hlavní trendy v pojištění D&O

Časová dotace kurzu: 1 hodina následného vzdělávání
Odbornost: V. Velká pojistná rizika
Obsah: D&O pojištění