Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce pojištění velkých pojistných rizik"


Cílem je seznámit s pojištěním D&O - pojištěním odpovědnosti statutárních orgánů společností a managementu.


Absolvováním tohoto kurzu splníte 1 hodinu následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.

Osnova kurzu

  1. Základní charakteristika
  2. Pojistné nebezpečí, pojistná událost
  3. Základní rozsah pojištění
  4. Výluky z pojištění
  5. Nadstandardní rozsah pojištění
  6. Hlavní trendy v pojištění D&O

Časová dotace kurzu: 1 hodina následného vzdělávání
Odbornost: V. Velká pojistná rizika
Obsah: D&O pojištění
Obsah dlouhý:

1. Pojištění vozidel - flotilová pojištění
2. Neživotní občanské pojištění – pojištění občanského majetku a pojištění odpovědnosti za újmu
3. Cestovní pojištění - popis rizik a doplňkových pojištění, situace na trhu
4. Pojištění podnikatelů - pojištění majetku a živelní přerušení provozu
5. Pojištění podnikatelů - pojištění odpovědnosti za újmu
6. Pojištění majetku a odpovědnosti obcí a měst
7. Technická rizika - pojištění strojů, elektroniky a strojní přerušení
8. Stavebně montážní pojištění CAR/EAR
9. Profesní pojištění