Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce pojištění velkých pojistných rizik"

Cílem je seznámit se stavebně montážním pojištěním, jeho strukturou se zaměřením na jednotlivé doložky rozšiřující nebo upravující pojistné plnění a rozsah pojištění.


Absolvováním tohoto kurzu splníte 2 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.


Osnova kurzu

  1. Úvod a popis kurzu
  2. Osnova kurzu
  3. Základní informace 
  4. Pojištění věcí
  5. Pojištění odpovědnosti
  6. Pojištění ztráty očekávaného zisku - ALOP
  7. Dotazník ke stavebně montážnímu pojištění
  8. Dodatečná ujednání ke stavebně montážnímu pojištění - doložky


Časová dotace kurzu: 2 hodiny následného vzdělávání
Odbornost: V. Velká pojistná rizika
Obsah: Stavebně montážní pojištění CAR/EAR
Obsah dlouhý:

1. Pojištění vozidel - flotilová pojištění
2. Neživotní občanské pojištění – pojištění občanského majetku a pojištění odpovědnosti za újmu
3. Cestovní pojištění - popis rizik a doplňkových pojištění, situace na trhu
4. Pojištění podnikatelů - pojištění majetku a živelní přerušení provozu
5. Pojištění podnikatelů - pojištění odpovědnosti za újmu
6. Pojištění majetku a odpovědnosti obcí a měst
7. Technická rizika - pojištění strojů, elektroniky a strojní přerušení
8. Stavebně montážní pojištění CAR/EAR
9. Profesní pojištění