Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce pojištění velkých pojistných rizik"

Cílem je seznámit účastníky s pojištěním základních technických rizik, pojištěním strojů, elektroniky a navazujícím strojním přerušením provozu, jejich strukturou se zaměřením na jednotlivé doložky rozšiřující nebo upravující pojistné plnění a rozsah pojištění.


Absolvováním tohoto kurzu splníte 2 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.


Osnova kurzu

  1. Pojištění strojů a zařízení
  2. Pojištění strojního přerušení provozu
  3. Pojištění elektroniky

Časová dotace kurzu: 2 hodiny následného vzdělávání
Odbornost: V. Velká pojistná rizika
Obsah: Technická rizika - pojištění strojů, pojištění elektroniky