Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce neživotního pojištění podnikatelů"


Cílem kurzu je seznámit s pojištěním měst a obcí, specifika pojištění majetku, stanovením PML a pojistných částek, spoluúčastí u jednotlivých rizik a specifiky pojištění odpovědnosti.


Absolvováním tohoto kurzu splníte 2,5 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.

Osnova kurzu:

 1. Základní charakteristika
 2. Zpráva o rizicích
 3. Pojištění staveb a budov
 4. Pojištění movitých věcí
 5. Pojištění skel
 6. Pojištění elektroniky
 7. Pojištění strojů
 8. Pojištění cenností při přepravě poslem
 9. Pojištění silniční přepravy nákladu
 10. Pojištění výstav
 11. Pojištění odpovědnosti za újmu samosprávných celků
 12. Pojištění nepokojů, stávek atd.
 13. Pojištění jednotek SDH
 14. Odpovědnost charitativních a sociálních organizací

Časová dotace kurzu: 2,5 hodiny následného vzdělávání
Odbornost: IV. Neživotní pojištění podnikatelů
Obsah: Pojištění podnikatelů - pojištění majetku obcí a měst