Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce neživotního pojištění podnikatelů"


Cílem kurzu je podrobné seznámení s pojištěním odpovědnosti za újmu způsobenou provozní činností a za škodu způsobenou vadou výrobku.


Absolvováním tohoto kurzu splníte 1,5 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.


Osnova kurzu

  1. Základní charakteristika
  2. Pojistné nebezpečí a rozsah pojištění
  3. Pojistná událost
  4. Výluky z pojištění
  5. Příklady škodných událostí
  6. Pojistné plnění
  7. Specifické pojmy a definice

Časová dotace kurzu: 1,5 hodiny následného vzdělávání
Odbornost: IV. Neživotní pojištění podnikatelů
Obsah: Pojištění podnikatelů - pojištění odpovědnosti za újmu