Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce neživotního pojištění podnikatelů"


Cílem kurzu je seznámit s problematikou pojištění majetku podnikatelských subjektů a pojištěním živelního přerušení provozu se zaměřením na správné stanovení spoluúčastí a pojistných částek. Dále pak seznámení s pojmem PML a pravidly při jeho stanovení.


Absolvováním tohoto kurzu splníte 2 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.


Osnova kurzu

  1. Pojištění budov a staveb
  2. Pojištění zásob
  3. Pojištění strojů, elektroniky a dalšího vybavení
  4. Pojištění přerušení provozu


Časová dotace kurzu: 2 hodiny následného vzdělávání
Odbornost: IV. Neživotní pojištění podnikatelů
Obsah: Pojištění podnikatelů - pojištění majetku a živelního přerušení provozu