Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce občanského neživotního pojištění"


Cílem kurzu je seznámit s problematikou doplňkových pojištění, jejich strukturou a obsahem včetně praktických vysvětlení použití. Dále pak seznámení s asistenčními službami, jejich rozsahem a využitím, včetně podstatných výluk z pojištění


Absolvováním tohoto kurzu splníte 1,5 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.

Osnova kurzu

  1. Pojištění splátek úvěru na bydlení
  2. Pojištění finanční kompenzace za nemajetkovou újmu
  3. Pojištění právní ochrany
  4. Pojištění internetových rizik
  5. Pojištění sportovní výbavy
  6. Pojištění zdravotních pomůcek
  7. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání
  8. Asistenční služby - pojištění majetku
  9. Typy zabezpečení bytu a domu

Časová dotace kurzu: 1,5 hodiny následného vzdělávání
Odbornost: III. Občanské neživotní pojištění
Obsah: NŽP - doplňková pojištění, asistenční služby
Obsah dlouhý:

1. Pojištění vozidel - flotilová pojištění
2. Neživotní občanské pojištění – pojištění občanského majetku a pojištění odpovědnosti za újmu
3. Cestovní pojištění - popis rizik a doplňkových pojištění, situace na trhu
4. Pojištění podnikatelů - pojištění majetku a živelní přerušení provozu
5. Pojištění podnikatelů - pojištění odpovědnosti za újmu
6. Pojištění majetku a odpovědnosti obcí a měst
7. Technická rizika - pojištění strojů, elektroniky a strojní přerušení
8. Stavebně montážní pojištění CAR/EAR
9. Profesní pojištění