Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce občanského neživotního pojištění"


Tento kurz seznamuje s problematikou neživotního občanského pojištění, důležitými pojmy a definicemi a pojištěním odpovědnosti za újmu v občanském pojištění

Absolvováním tohoto kurzu splníte 2 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.

Osnova kurzu:

  1. Přehled zákonů souvisejících předpisů
  2. Obecné definice a pojmy
  3. Pojištění domácnosti
  4. Pojištění budov a ostatních staveb
  5. Pojištění rekreačních domácností
  6. Pojištění bytových domů
  7. Pojištění odpovědnosti za újmu BC a SVJ
  8. Pojištění odpovědnosti za újmu - občan
  9. Doplňující informace 


Časová dotace kurzu: 2 hodiny následného vzdělávání
Odbornost: III. Občanské neživotní pojištění
Obsah: NŽP - pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za újmu
Obsah dlouhý:

1. Pojištění vozidel - flotilová pojištění
2. Neživotní občanské pojištění – pojištění občanského majetku a pojištění odpovědnosti za újmu
3. Cestovní pojištění - popis rizik a doplňkových pojištění, situace na trhu
4. Pojištění podnikatelů - pojištění majetku a živelní přerušení provozu
5. Pojištění podnikatelů - pojištění odpovědnosti za újmu
6. Pojištění majetku a odpovědnosti obcí a měst
7. Technická rizika - pojištění strojů, elektroniky a strojní přerušení
8. Stavebně montážní pojištění CAR/EAR
9. Profesní pojištění