Následné vzdělávání - všechny skupiny odbornosti

Základní minimum znalostí pro seznámení s právními předpisy a základními pojmy a definicemi používanými v pojišťovnictví. 

Slouží zejména pro vzdělávání jak pro pojišťovacích zprostředkovatelů, kteří se seznamují s pojišťovnictvím a připravují se na absolvování zkoušek odborné způsobilosti, tak i pro zkušené profesionály, kteří si chtějí osvěžit právní a finanční základy v pojišťovnictví

Absolvováním tohoto kurzu splníte 2 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.

Osnova kurzu:

 1. Přehled zákonů a souvisejících předpisů 
 2. Občanský zákoník - právní minimum
 3. Občanský zákoník - úprava pojištění
 4. Katastr nemovitostí
 5. GDPR - problematika zpracování osobních údajů
 6. AML - resp. praní špinavých peněz
 7. Finanční trhjeho definiceúloha a význam
 8. Regulace finančního trhu
 9. Finanční arbitr
 10. Základy teorie financí
 11. Základy účetnictví

Časová dotace kurzu: 2 hodiny následného vzdělávání
Odbornost: všechny
Obsah: Právní a finanční minimum pro pojišťovací zprostředkovatele
Obsah dlouhý:

1. Pojištění vozidel - flotilová pojištění
2. Neživotní občanské pojištění – pojištění občanského majetku a pojištění odpovědnosti za újmu
3. Cestovní pojištění - popis rizik a doplňkových pojištění, situace na trhu
4. Pojištění podnikatelů - pojištění majetku a živelní přerušení provozu
5. Pojištění podnikatelů - pojištění odpovědnosti za újmu
6. Pojištění majetku a odpovědnosti obcí a měst
7. Technická rizika - pojištění strojů, elektroniky a strojní přerušení
8. Stavebně montážní pojištění CAR/EAR
9. Profesní pojištění

Následné vzdělávání - všechny skupiny odbornosti

Komplexní průvodce Zákonem o distribuci pojištění a zajištění včetně uveřejněných výkladů některých ustanovení zákona.

Absolvováním tohoto kurzu splníte 2,5 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.

Osnova kurzu:

 1. Úvod
 2. Vymezení vybraných pojmů
 3. Osoby oprávněné zprostředkovávat pojištění
 4. Pravidla distribuce
 5. Odborná způsobilost
 6. Pravidla jednání se zákazníkem
 7. Uchovávání dokumentů a záznamů
 8. Úřední sdělení a stanoviska ČNB©Česká certifikační a vzdělávací agentura s.r.o.

Časová dotace kurzu: 2,5 hodiny následného vzdělávání
Odbornost: všechny
Obsah: Zákon o distribuci pojištění a zajištění - komplexní průvodce
Obsah dlouhý:

1. Pojištění vozidel - flotilová pojištění
2. Neživotní občanské pojištění – pojištění občanského majetku a pojištění odpovědnosti za újmu
3. Cestovní pojištění - popis rizik a doplňkových pojištění, situace na trhu
4. Pojištění podnikatelů - pojištění majetku a živelní přerušení provozu
5. Pojištění podnikatelů - pojištění odpovědnosti za újmu
6. Pojištění majetku a odpovědnosti obcí a měst
7. Technická rizika - pojištění strojů, elektroniky a strojní přerušení
8. Stavebně montážní pojištění CAR/EAR
9. Profesní pojištění

Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce neživotního pojištění podnikatelů"


Cílem kurzu je seznámit s problematikou pojištění majetku podnikatelských subjektů a pojištěním živelního přerušení provozu se zaměřením na správné stanovení spoluúčastí a pojistných částek. Dále pak seznámení s pojmem PML a pravidly při jeho stanovení.


Absolvováním tohoto kurzu splníte 2 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.


Osnova kurzu

 1. Pojištění budov a staveb
 2. Pojištění zásob
 3. Pojištění strojů, elektroniky a dalšího vybavení
 4. Pojištění přerušení provozu


Časová dotace kurzu: 2 hodiny následného vzdělávání
Odbornost: IV. Neživotní pojištění podnikatelů
Obsah: Pojištění podnikatelů - pojištění majetku a živelního přerušení provozu
Obsah dlouhý:

1. Pojištění vozidel - flotilová pojištění
2. Neživotní občanské pojištění – pojištění občanského majetku a pojištění odpovědnosti za újmu
3. Cestovní pojištění - popis rizik a doplňkových pojištění, situace na trhu
4. Pojištění podnikatelů - pojištění majetku a živelní přerušení provozu
5. Pojištění podnikatelů - pojištění odpovědnosti za újmu
6. Pojištění majetku a odpovědnosti obcí a měst
7. Technická rizika - pojištění strojů, elektroniky a strojní přerušení
8. Stavebně montážní pojištění CAR/EAR
9. Profesní pojištění

Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce pojištění velkých pojistných rizik"

Cílem je seznámit účastníky s pojištěním základních technických rizik, pojištěním strojů, elektroniky a navazujícím strojním přerušením provozu, jejich strukturou se zaměřením na jednotlivé doložky rozšiřující nebo upravující pojistné plnění a rozsah pojištění.


Absolvováním tohoto kurzu splníte 2 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.


Osnova kurzu

 1. Pojištění strojů a zařízení
 2. Pojištění strojního přerušení provozu
 3. Pojištění elektroniky

Časová dotace kurzu: 2 hodiny následného vzdělávání
Odbornost: dle § 57 odst. 1 písm. e) Zákona č. 170/2018 Sb.
Obsah: Technická rizika - pojištění strojů, pojištění elektroniky
Obsah dlouhý:

 1. Pojištění strojů a zařízení
 2. Pojistná nebezpečí, předmět pojištění, místo pojištění
 3. Výluky z pojištění
 4. Pojištění strojního přerušení provozu
 5. Pojistná nebezpečí, předmět pojištění, místo pojištění
 6. Výluky z pojištění
 7. Pojištění elektroniky
 8. Předmět pojištění, pojistná nebezpečí
 9. Výluky z pojištění


Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce pojištění velkých pojistných rizik"


Cílem je seznámit s jednotlivými druhy profesních pojištění, jejich specifiky a odlišnostmi.


Absolvováním tohoto kurzu splníte 1,5 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.


Osnova kurzu

 1. Základní charakteristika
 2. Pojištění profesní odpovědnosti ekonomických profesí
 3. Pojištění odpovědnosti realitních zprostředkovatelů a správců nemovitostí
 4. Pojištění profesní odpovědnosti autorizovaných osob činných ve výstavbě
 5. Pojištění profesní odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb
 6. Pojištění profesní odpovědnosti poskytovatelů sociálních služeb
 7. Pojištění profesní odpovědnosti právnických profesí
 8. Pojištění profesní odpovědnosti veterinárních nákladů
 9. Pojištění profesní odpovědnosti IT společností


Časová dotace kurzu: 1,5 hodiny následného vzdělávání
Odbornost: V. Velká pojistná rizika
Obsah: Profesní pojištění
Obsah dlouhý:

1. Pojištění vozidel - flotilová pojištění
2. Neživotní občanské pojištění – pojištění občanského majetku a pojištění odpovědnosti za újmu
3. Cestovní pojištění - popis rizik a doplňkových pojištění, situace na trhu
4. Pojištění podnikatelů - pojištění majetku a živelní přerušení provozu
5. Pojištění podnikatelů - pojištění odpovědnosti za újmu
6. Pojištění majetku a odpovědnosti obcí a měst
7. Technická rizika - pojištění strojů, elektroniky a strojní přerušení
8. Stavebně montážní pojištění CAR/EAR
9. Profesní pojištění

Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce pojištění velkých pojistných rizik"


Cílem je seznámit s pojištěním D&O - pojištěním odpovědnosti statutárních orgánů společností a managementu.


Absolvováním tohoto kurzu splníte 1 hodinu následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.

Osnova kurzu

 1. Základní charakteristika
 2. Pojistné nebezpečí, pojistná událost
 3. Základní rozsah pojištění
 4. Výluky z pojištění
 5. Nadstandardní rozsah pojištění
 6. Hlavní trendy v pojištění D&O

Časová dotace kurzu: 1 hodina následného vzdělávání
Odbornost: V. Velká pojistná rizika
Obsah: D&O pojištění
Obsah dlouhý:

1. Pojištění vozidel - flotilová pojištění
2. Neživotní občanské pojištění – pojištění občanského majetku a pojištění odpovědnosti za újmu
3. Cestovní pojištění - popis rizik a doplňkových pojištění, situace na trhu
4. Pojištění podnikatelů - pojištění majetku a živelní přerušení provozu
5. Pojištění podnikatelů - pojištění odpovědnosti za újmu
6. Pojištění majetku a odpovědnosti obcí a měst
7. Technická rizika - pojištění strojů, elektroniky a strojní přerušení
8. Stavebně montážní pojištění CAR/EAR
9. Profesní pojištění

Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce pojištění velkých pojistných rizik"

Cílem je seznámit s problematikou pojištění pohledávek a pojištěním záruk, pojistnými rozsahy, způsobem určení pojistných limitů a celým procesem sjednávání a způsobu řešení.


Absolvováním tohoto kurzu splníte 1 hodinu následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.


Osnova kurzu:

 1. Základní charakteristika
 2. Dotazník k poptávce pojištění
 3. Modula - Atradius
 4. Simplicity - Euler Hermes
 5. Trade Liner - COFACE
 6. Credirect - Credendo
 7. Pojištění záruk

Časová dotace kurzu: 1 hodina následného vzdělávání
Odbornost: V. Velká pojistná rizika
Obsah: Pojištění pohledávek a pojištění záruk
Obsah dlouhý:

1. Pojištění vozidel - flotilová pojištění
2. Neživotní občanské pojištění – pojištění občanského majetku a pojištění odpovědnosti za újmu
3. Cestovní pojištění - popis rizik a doplňkových pojištění, situace na trhu
4. Pojištění podnikatelů - pojištění majetku a živelní přerušení provozu
5. Pojištění podnikatelů - pojištění odpovědnosti za újmu
6. Pojištění majetku a odpovědnosti obcí a měst
7. Technická rizika - pojištění strojů, elektroniky a strojní přerušení
8. Stavebně montážní pojištění CAR/EAR
9. Profesní pojištění

Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce pojištění velkých pojistných rizik"

Cílem je seznámit s risk managementem, jeho rolí při stanovení pojistných rizik klienta; posuzování rizika u majetkového pojištění


Absolvováním tohoto kurzu splníte 1 hodinu následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.


Osnova kurzu:

 1. Úvod
 2. Pojem Riziko
 3. Pojem Maximální možná škoda MPL
 4. Charakteristika průmyslového pojištění z pohledu RM
 5. Hlavní činnost RM
 6. Management rizika a jeho fáze
 7. Majetkové pojištění - stanovení pojistných rizik
 8. Základní postupy při rizikové prohlídce


Časová dotace kurzu: 1 hodina následného vzdělávání
Odbornost: V. Velká pojistná rizika
Obsah: Risk management - úvod do problematiky
Obsah dlouhý:

1. Pojištění vozidel - flotilová pojištění
2. Neživotní občanské pojištění – pojištění občanského majetku a pojištění odpovědnosti za újmu
3. Cestovní pojištění - popis rizik a doplňkových pojištění, situace na trhu
4. Pojištění podnikatelů - pojištění majetku a živelní přerušení provozu
5. Pojištění podnikatelů - pojištění odpovědnosti za újmu
6. Pojištění majetku a odpovědnosti obcí a měst
7. Technická rizika - pojištění strojů, elektroniky a strojní přerušení
8. Stavebně montážní pojištění CAR/EAR
9. Profesní pojištění