Komplexní program následného vzdělávání pro absolventy 

odborné zkoušky I. - Životní pojištění

Časová dotace kurzu: 6,5 hodiny následného vzdělávání
Odbornost: I. Životní pojištění
Obsah: Komplexní program následného vzdělávání dle ZDPZ
Obsah dlouhý:

 1. Právní a finanční minimum pro PZ
 2. Zákon o distribuci pojištění a zajištění - komplexní průvodce
 3. Životní pojištění a úrazové pojištění
 4. Životní pojištění - doplňková pojištění


Komplexní program následného vzdělávání pro absolventy 

odborné zkoušky II. - Pojištění motorových vozidel


Časová dotace kurzu: 10 hodin následného vzdělávání
Odbornost: II. Pojištění motorových vozidel
Obsah: Komplexní program následného vzdělávání dle ZDPZ
Obsah dlouhý:

 1. Právní a finanční minimum pro PZ
 2. Zákon o distribuci pojištění a zajištění - komplexní průvodce
 3. Pojištění vozidel - povinné ručení
 4. Pojištění vozidel - havarijní pojištění a asistenční služby
 5. Pojištění vozidel - flotilová pojištění


Komplexní program následného vzdělávání pro absolventy 

odborné zkoušky III. - Občanské neživotní pojištění, včetně Pojištění motorových vozidel


Časová dotace kurzu: 15 hodin následného vzdělávání
Odbornost: III. Občanské NŽP; II. PMV
Obsah: Komplexní program následného vzdělávání dle ZDPZ
Obsah dlouhý:

1. Pojištění vozidel - flotilová pojištění
2. Neživotní občanské pojištění – pojištění občanského majetku a pojištění odpovědnosti za újmu
3. Cestovní pojištění - popis rizik a doplňkových pojištění, situace na trhu
4. Pojištění podnikatelů - pojištění majetku a živelní přerušení provozu
5. Pojištění podnikatelů - pojištění odpovědnosti za újmu
6. Pojištění majetku a odpovědnosti obcí a měst
7. Technická rizika - pojištění strojů, elektroniky a strojní přerušení
8. Stavebně montážní pojištění CAR/EAR
9. Profesní pojištění

Komplexní program následného vzdělávání pro absolventy 

odborné zkoušky IV. - Neživotní pojištění podnikatelů, včetně Občanské neživotní pojištění a  Pojištění motorových vozidel


Časová dotace kurzu: 15 hodin následného vzdělávání
Odbornost: IV. NŽP podnikatelů, III. Občanské NŽP a II. PMV
Obsah: Komplexní program následného vzdělávání
Obsah dlouhý:

1. Pojištění vozidel - flotilová pojištění
2. Neživotní občanské pojištění – pojištění občanského majetku a pojištění odpovědnosti za újmu
3. Cestovní pojištění - popis rizik a doplňkových pojištění, situace na trhu
4. Pojištění podnikatelů - pojištění majetku a živelní přerušení provozu
5. Pojištění podnikatelů - pojištění odpovědnosti za újmu
6. Pojištění majetku a odpovědnosti obcí a měst
7. Technická rizika - pojištění strojů, elektroniky a strojní přerušení
8. Stavebně montážní pojištění CAR/EAR
9. Profesní pojištění

Komplexní program následného vzdělávání pro absolventy 

odborné zkoušky V. - Pojištění velkých pojistných rizik, včetně Neživotní pojištění podnikatelů, Občanské neživotní pojištění a  Pojištění motorových vozidel


Časová dotace kurzu: 15 hodin následného vzdělávání
Odbornost: II. PMV, III. ONŽP, IV. Pojištění podnikatelů, V. Pojištění VPR
Obsah: Komplexní program následného vzdělávání
Obsah dlouhý:

1. Pojištění vozidel - flotilová pojištění
2. Neživotní občanské pojištění – pojištění občanského majetku a pojištění odpovědnosti za újmu
3. Cestovní pojištění - popis rizik a doplňkových pojištění, situace na trhu
4. Pojištění podnikatelů - pojištění majetku a živelní přerušení provozu
5. Pojištění podnikatelů - pojištění odpovědnosti za újmu
6. Pojištění majetku a odpovědnosti obcí a měst
7. Technická rizika - pojištění strojů, elektroniky a strojní přerušení
8. Stavebně montážní pojištění CAR/EAR
9. Profesní pojištění

Komplexní program následného vzdělávání pro absolventy 

odborné zkoušky VI. - Životní pojištění a Pojištění motorových vozidel


Časová dotace kurzu: 11 hodin následného vzdělávání
Odbornost: I. ŽP a II. PMV
Obsah: Komplexní program následného vzdělávání
Obsah dlouhý:

 1. Právní a finanční minimum pro PZ
 2. Zákon o distribuci pojištění a zajištění - komplexní průvodce pro PZ
 3. Životní pojištění a úrazové pojištění
 4. Životní pojištění - doplňkové pojištění
 5. Pojištění vozidel - povinné ručení
 6. Pojištění vozidel - havarijní pojištění
 7. Pojištění vozidel - flotilová pojištění

Komplexní program následného vzdělávání pro absolventy 

odborné zkoušky VII. - Životní pojištění, Občanské neživotní pojištění, včetně Pojištění motorových vozidel


Časová dotace kurzu: 15 hodin následného vzdělávání
Odbornost: I. ŽP, II. PMV a III. ONŽP
Obsah: Komplexní program následného vzdělávání
Obsah dlouhý:

1. Pojištění vozidel - flotilová pojištění
2. Neživotní občanské pojištění – pojištění občanského majetku a pojištění odpovědnosti za újmu
3. Cestovní pojištění - popis rizik a doplňkových pojištění, situace na trhu
4. Pojištění podnikatelů - pojištění majetku a živelní přerušení provozu
5. Pojištění podnikatelů - pojištění odpovědnosti za újmu
6. Pojištění majetku a odpovědnosti obcí a měst
7. Technická rizika - pojištění strojů, elektroniky a strojní přerušení
8. Stavebně montážní pojištění CAR/EAR
9. Profesní pojištění

Komplexní program následného vzdělávání pro absolventy 

odborné zkoušky VIII. - Životní pojištění, Pojištění podnikatelů, včetně Občanské neživotní pojištění, Pojištění motorových vozidel


Časová dotace kurzu: 15 hodin následného vzdělávání
Odbornost: I. ŽP, II. PMV, III. ONŽP, IV. Pojištění podnikatelů
Obsah: Komplexní program následného vzdělávání
Obsah dlouhý:

1. Pojištění vozidel - flotilová pojištění
2. Neživotní občanské pojištění – pojištění občanského majetku a pojištění odpovědnosti za újmu
3. Cestovní pojištění - popis rizik a doplňkových pojištění, situace na trhu
4. Pojištění podnikatelů - pojištění majetku a živelní přerušení provozu
5. Pojištění podnikatelů - pojištění odpovědnosti za újmu
6. Pojištění majetku a odpovědnosti obcí a měst
7. Technická rizika - pojištění strojů, elektroniky a strojní přerušení
8. Stavebně montážní pojištění CAR/EAR
9. Profesní pojištění

Komplexní program následného vzdělávání pro absolventy 

odborné zkoušky IX. - Životní pojištění, Velká pojistná rizika, včetně Pojištění podnikatelů, Občanské neživotní pojištění, Pojištění motorových vozidel


Časová dotace kurzu: 15 hodin následného vzdělávání
Odbornost: I. ŽP, II. PMV, III. ONŽP, IV. Pojištění podnikatelů a V. Pojištění VPR
Obsah: Komplexní program následného vzdělávání
Obsah dlouhý:

 1. Pojištění vozidel - flotilová pojištění
 2. Neživotní občanské pojištění – pojištění občanského majetku a pojištění odpovědnosti za újmu
 3. Cestovní pojištění - popis rizik a doplňkových pojištění, situace na trhu
 4. Pojištění podnikatelů - pojištění majetku a živelní přerušení provozu
 5. Pojištění podnikatelů - pojištění odpovědnosti za újmu
 6. Pojištění majetku a odpovědnosti obcí a měst
 7. Technická rizika - pojištění strojů, elektroniky a strojní přerušení
 8. Stavebně montážní pojištění CAR/EAR
 9. Profesní pojištění