NEŽIVOTNÍ OBČANSKÉ POJIŠTĚNÍ (120 MIN)

Odborná zkouška pro distribuci neživotních pojištění v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. c) zákona a podle § 8 odst. 2 vyhlášky.

Zkouška zahrnuje skupinu odbornosti: Pojištění motorových vozidel.

  • Teoretická část obsahuje 52 uzavřených otázek.
  • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
  • 39 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
  • 13 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
  • Praktická část obsahuje 3 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
  • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 72 z celkového počtu 95 bodů.
  • Časový limit zkoušky je 120 minut