Následné vzdělávání - všechny skupiny odbornosti

Komplexní průvodce Zákonem o distribuci pojištění a zajištění včetně uveřejněných výkladů některých ustanovení zákona.

Absolvováním tohoto kurzu splníte 3 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.

Osnova kurzu:

  1. Úvod
  2. Vymezení vybraných pojmů
  3. Osoby oprávněné zprostředkovávat pojištění
  4. Pravidla distribuce
  5. Odborná způsobilost
  6. Pravidla jednání se zákazníkem
  7. Uchovávání dokumentů a záznamů
  8. Úřední sdělení a stanoviska ČNB©Česká certifikační a vzdělávací agentura s.r.o.