Modul Zákonná školení 

  • Školení řidičů
  • BOZP - bezpečnost práce a ochrana zdraví
  • Požární bezpečnost
  • GDPR a ochrana osobních ůdajů
  • První pomoc
  • AML

V případě proškolování zaměstnanců a dalších osob, které se při výkonu své činnosti mohou setkat s podezřelými obchody ve smyslu § 23 AML zákona, je povinná osoba v případě nových zaměstnanců povinna zajistit jejich proškolení ještě před zařazením na jejich pracovní místa. 

Proškolování nových zaměstnanců má značný význam zejména s ohledem na skutečnost, že detekování podezřelých obchodů je do určité míry závislé na správném vyhodnocení zachycených znaků podezřelých obchodů ze strany pracovníků povinné osoby.

Dle § 23 odst. 4 AML zákona vede povinná osoba evidenci o účasti a obsahu školení nejméně po dobu 5 let od jejich konání. 

Dále se školení musí konat minimálně jednou za rok.


PO - požární ochrana


  • školení pro vedoucí pracovníky a odpovědné osoby

BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci


  • školení pro zaměstnance a vedoucí
  • souhrnný přehled norem a závazných nařízení na jednom místě