Interní směrnice a pokyny (zahájení prodeje tohoto produktu 1.1.2021)

Platforma pro digitalizaci Vašich firemních pokyn a směrnic dle požadavků Zákona o distribuci pojištění a zajištění

  • Umožňuje přidělovat jednotlivým uživatelům, Vašim zaměstnancům a spolupracovníkům povinnost seznámení s důležitými sděleními a úkony ve společnosti
  • Umožňuje dohledovým orgánům (ČNB, ÚP, apod.) dokladovat čas, místo a seznámení s pokynem v digitální formě