Školení tzv. měkkých dovedností

  • Obchodní dovednosti
  • Prezentační dovednosti
  • Zvládání námitek
  • Jak úspěšně sjednat schůzku s klientem
  • Správa kmene, crosseling, získání doporučení
  • Time management