ČESKÁ CERTIFIKAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ AGENTURA S.R.O.

akreditovaná osoba ČNB dle zákona č.170/2018 Sb.

Vzdělávací portál eCCVA

Výborný řídící systém vzdělávání implementující nejnovější trendy v e- learningu.

Interaktivní, kontextové, proaktivní vzdělávání, personalizace, sociální spolupráce, gamifikace a mnoho dalších funkcionalit umožňuje efektivně vzdělávat, profesně růst a dělat svou práci lépe.

 • plná podpora standardů online vzdělávání
 • distribuce interaktivního, poutavého a personalizovaného vzdělávacího obsahu na jakémkoli zařízení - PC, tabletu nebo mobilním telefonu
 • adaptační a tréninkové plány
 • certifikace (následné vzdělávání v pojištění)
 • reporting, analýzy, manažerské přehledy a mnoho dalšího

Moduly eCCVA:

 1. Modul Vzdělávání - příprava na zkoušky, následné vzdělávání, produktové a odborné vzdělávání, soft skills školení
 2. Modul Compliance - interní směrnice a pokyny, firemní knihovna, zákonná školení
 3. Modul Kariérní odborné vzdělávání


V případě jakýkoli dotazů nás prosím kontaktujte.

support@ccva.cz

info@ccva.cz


  Available courses

  ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (120 MIN)

  Odborná zkouška pouze pro distribuci životního pojištění, podle § 8 odst. 2 vyhlášky.

  • Teoretická část obsahuje 52 uzavřených otázek.
  • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
  • 39 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
  • 13 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
  • Praktická část obsahuje 3 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
  • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 72 z celkového počtu 95 bodů.
  • Časový limit zkoušky je 120 minut

  POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL (90 MIN)

  Odborná zkouška pouze pro distribuci pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu, podle § 8 odst. 1 vyhlášky.

  • Teoretická část obsahuje 40 uzavřených otázek.
  • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
  • 30 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
  • 10 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
  • Praktická část obsahuje 2 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
  • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 53 z celkového počtu 70 bodů.
  • Časový limit zkoušky je 90 minut

  NEŽIVOTNÍ OBČANSKÉ POJIŠTĚNÍ (120 MIN)

  Odborná zkouška pro distribuci neživotních pojištění v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. c) zákona a podle § 8 odst. 2 vyhlášky.

  Zkouška zahrnuje skupinu odbornosti: Pojištění motorových vozidel.

  • Teoretická část obsahuje 52 uzavřených otázek.
  • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
  • 39 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
  • 13 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
  • Praktická část obsahuje 3 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
  • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 72 z celkového počtu 95 bodů.
  • Časový limit zkoušky je 120 minut

  NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ (135 MIN)

  Odborná zkouška pro distribuci pojištění týkajících se podnikatelské činnosti zákazníka v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona a podle § 8 odst. 3 vyhlášky. Zkouška zahrnuje skupiny odbornosti: Pojištění motorových vozidel a Neživotní občanské pojištění.

  • Teoretická část obsahuje 60 uzavřených otázek.
  • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
  • 45 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
  • 15 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
  • Praktická část obsahuje 3 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
  • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 79 z celkového počtu 105 bodů.
  • Časový limit zkoušky je 135 minut

  POJIŠTĚNÍ VELKÝCH POJISTNÝCH RIZIK (150 MIN)

  Odborná zkouška pro distribuci pojištění velkých pojistných rizik, podle § 8 odst. 4 vyhlášky. Zkouška zahrnuje skupiny odbornosti: Pojištění motorových vozidel, Neživotní občanské pojištění a Neživotní pojištění podnikatelů.

  • Teoretická část obsahuje 72 uzavřených otázek.
  • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
  • 54 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
  • 18 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
  • Praktická část obsahuje 3 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
  • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 90 z celkového počtu 120 bodů.
  • Časový limit zkoušky je 150 minut

  ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL (135 MIN)

  Odborná zkouška jak pro distribuci pojištění motorových vozidel (pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu), tak pro distribuci životního pojištění, podle § 8 odst. 5 vyhlášky.

  • Teoretická část obsahuje 60 uzavřených otázek.
  • 32 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci pojištění motorových vozidel.
  • 28 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životních pojištění.
  • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
  • 45 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
  • 15 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
  • Praktická část obsahuje 3 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
  • 1 případová studie v praktické části je z oblasti pojištění motorových vozidel.
  • 2 případové studie v praktické části jsou z oblasti životního pojištění.
  • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 79 z celkového počtu 105 bodů.
  • Časový limit zkoušky je 135 minut

  ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A NEŽIVOTNÍ OBČANSKÉ POJIŠTĚNÍ (180 MIN)

  Odborná zkouška jak pro distribuci neživotního občanského pojištění (neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5 zákona č. 170/2018 Sb.), tak pro distribuci životního pojištění, podle § 8 odst. 6 vyhlášky.
  Zkouška zahrnuje skupinu odbornosti: Pojištění motorových vozidel.

  • Teoretická část obsahuje 80 uzavřených otázek.
  • 52 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí neživotního občanského pojištění.
  • 28 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životních pojištění.
  • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
  • 60 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
  • 20 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
  • Praktická část obsahuje 4 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
  • 2 případové studie v praktické části jsou z oblasti neživotního občanského pojištění.
  • 2 případové studie v praktické části jsou z oblasti životního pojištění.
  • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 105 z celkového počtu 140 bodů.
  • Časový limit zkoušky je 180 minut

  ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ (180 MIN)

  Odborná zkouška jak pro distribuci neživotního pojištění podnikatelů (neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5), tak pro distribuci životního pojištění, podle § 8 odst. 6 vyhlášky.
  Zkouška zahrnuje skupiny odbornosti: Pojištění motorových vozidel a Neživotní občanské pojištění.

  • Teoretická část obsahuje 80 uzavřených otázek.
  • 52 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí neživotního pojištění podnikatelů.
  • 28 otázek v teoretické části je určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životních pojištění.
  • Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi.
  • 60 otázek v teoretické části má pouze jednu (1) správnou odpověď a jsou hodnoceny jedním (1) bodem.
  • 20 otázek v teoretické části má více (1 až 4) správných odpovědí a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
  • Praktická část obsahuje 4 případové studie s pěti (5) otázkami a jsou hodnoceny dvěma (2) body.
  • 2 případové studie v praktické části jsou z oblasti neživotního pojištění podnikatelů.
  • 2 případové studie v praktické části jsou z oblasti životního pojištění.
  • Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 105 z celkového počtu 140 bodů.
  • Časový limit zkoušky je 180 minut  Tento vzdělávací modul byl vytvořen výhradně pro zaměstnance a spolupracovníky společnosti Respect a.s.

  Splňuje podmínky odborného následného vzdělávání dle Zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění (ZDPZ).

  Absolvováním tohoto modulu absolvent splní 3 hodiny následného vzdělávání dle  ZDPZ.
  Tento vzdělávací modul byl vytvořen výhradně pro zaměstnance a spolupracovníky společnosti Respect a.s.

  Splňuje podmínky odborného následného vzdělávání dle Zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění (ZDPZ).

  Absolvováním tohoto modulu absolvent splní 3 hodiny následného vzdělávání dle  ZDPZ.
  Tento vzdělávací modul byl vytvořen výhradně pro zaměstnance a spolupracovníky společnosti Respect a.s.

  Splňuje podmínky odborného následného vzdělávání dle Zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění (ZDPZ).

  Absolvováním tohoto modulu absolvent splní 1 hodinu následného vzdělávání dle  ZDPZ.
  Tento vzdělávací modul byl vytvořen výhradně pro zaměstnance a spolupracovníky společnosti Respect a.s.

  Splňuje podmínky odborného následného vzdělávání dle Zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění (ZDPZ).

  Absolvováním tohoto modulu absolvent splní 1 hodinu následného vzdělávání dle  ZDPZ.

  Tento vzdělávací modul byl vytvořen výhradně pro zaměstnance a spolupracovníky společnosti Respect a.s.

  Splňuje podmínky odborného následného vzdělávání dle Zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění (ZDPZ).

  Absolvováním tohoto modulu absolvent splní 1 hodinu následného vzdělávání dle  ZDPZ.

  Tento vzdělávací modul byl vytvořen výhradně pro zaměstnance a spolupracovníky společnosti Respect a.s.

  Splňuje podmínky odborného následného vzdělávání dle Zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění (ZDPZ).

  Absolvováním tohoto modulu absolvent splní 1 hodinu následného vzdělávání dle  ZDPZ.  Následné vzdělávání - všechny skupiny odbornosti

  Základní minimum znalostí pro seznámení s právními předpisy a základními pojmy a definicemi používanými v pojišťovnictví. 

  Slouží zejména pro vzdělávání jak pro pojišťovacích zprostředkovatelů, kteří se seznamují s pojišťovnictvím a připravují se na absolvování zkoušek odborné způsobilosti, tak i pro zkušené profesionály, kteří si chtějí osvěžit právní a finanční základy v pojišťovnictví

  Absolvováním tohoto kurzu splníte 3 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.

  Osnova kurzu:

  1. Přehled zákonů a souvisejících předpisů 
  2. Občanský zákoník - právní minimum
  3. Občanský zákoník - úprava pojištění
  4. Katastr nemovitostí
  5. GDPR - problematika zpracování osobních údajů
  6. AML - resp. praní špinavých peněz
  7. Finanční trhjeho definiceúloha a význam
  8. Regulace finančního trhu
  9. Finanční arbitr
  10. Základy teorie financí
  11. Základy účetnictví

  Následné vzdělávání - všechny skupiny odbornosti

  Komplexní průvodce Zákonem o distribuci pojištění a zajištění včetně uveřejněných výkladů některých ustanovení zákona.

  Absolvováním tohoto kurzu splníte 3 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.

  Osnova kurzu:

  1. Úvod
  2. Vymezení vybraných pojmů
  3. Osoby oprávněné zprostředkovávat pojištění
  4. Pravidla distribuce
  5. Odborná způsobilost
  6. Pravidla jednání se zákazníkem
  7. Uchovávání dokumentů a záznamů
  8. Úřední sdělení a stanoviska ČNB  ©Česká certifikační a vzdělávací agentura s.r.o.

  Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce životního pojištění"


  Seznamuje se životním pojištěním a úrazovým pojištěním s důrazem daňovou problematiku a seznamuje s  aktuálními trendy.

  Absolvováním tohoto kurzu splníte 3 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.


  Osnova kurzu:

  1. Rekapitulace základních pojmů
  2. Daňové aspekty životního pojištění a penzijního spoření
  3. Životní pojištění a penzijní spoření z pohledu zaměstnavatele
  4. Zrušení životního pojištění - daňové dopady
  5. Životní pojištění - dodanění v daňovém přiznání
  6. Zrušení životního pojištění - daňové dopady
  7. Životní pojištění - dohánění v daňovém přiznání
  8. Produkty životního pojištění na současném pojistném trhu


  Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce životního pojištění"


  Cílem kurzu je získání podrobnějších informací o jednotlivých doplňkových pojistných rizicích, jako je pojištění pro případ vážné choroby, pojištění pro případ invalidity, úrazové pojištění, pojištění pro případ pracovní neschopnosti a pojištění pro případ hospitalizace s představením obvyklých výluk z pojištění.

  Absolvováním tohoto kurzu splníte 3 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.


  Osnova:

  1. Pojištění pro případ vážné choroby
  2. Pojištění pro případ invalidity
  3. Úrazové pojištění
  4. Pojištění pro případ pracovní neschopnosti
  5. Pojištění pro případ hospitalizace

  Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového nebo přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu


  Cílem kurzu je seznámit s pojištěním odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového vozidla (tzv. povinným ručením) s důrazem na specifika tohoto rizika, zákonné lhůty a likvidaci škodných, resp. pojistných událostí

  Absolvováním tohoto kurzu splníte 3 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.

  Osnova kurzu:

  1. Přehled zákonů a souvisejících předpisů
  2. Základní podmínky pojištění
  3. Výluky z pojištění
  4. Česká kancelář pojistitelů
  5. Garanční fond
  6. Potvrzení o pojištění
  7. Záznam o nehodě
  8. Regres
  9. Nároky z pojištění
  10. Pojistné plnění
  11. Zánik pojištění - praktický přehled

  Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového nebo přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu


  Cílem kurzu je seznámit s havarijním pojištěním motorových vozidel s důrazem na specifika tohoto rizika, zákonné lhůty a likvidaci škodných, resp. pojistných událostí. 

  Absolvováním tohoto kurzu splníte 3 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.


  Osnova kurzu:

  1. Základní charakteristika
  2. Předmět pojištění, pojistný zájem
  3. Pojistná nebezpečí
  4. Hranice pojistného plnění, pojistná částka, obvyklá cena
  5. Rozsah pojistného plnění
  6. Výluky z pojištění
  7. Doplňková pojištění - GAP, úraz, zavazadla, skla, živel, střet se zvířetem, poškození zvířetem
  8. Asistenční služby

  Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového nebo přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu.


  Cílem kurzu je seznámit se specifiky flotilového pojištění vozidel jak povinného ručení, tak havarijního pojištění, a to zejména s problematikou vyúčtování pojistného, správou pojištění a pojistných událostí, včetně problematiky škodného průběhu.


  Absolvováním tohoto kurzu splníte 3 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.


  Osnova kurzu:

  1. Přehled zákonů a souvisejících předpisů
  2. Popis zákonné úpravy flotilového pojištění do 1.5.2020
  3. Popis novelizace od 1.5. 2020
  4. Základní popis flotilového pojištění vozidel
  5. Pojištění určená pro silničního nákladního dopravce nebo zasílatele  Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce občanského neživotního pojištění"


  Tento kurz seznamuje s problematikou neživotního občanského pojištění, důležitými pojmy a definicemi a pojištěním odpovědnosti za újmu v občanském pojištění

  Absolvováním tohoto kurzu splníte 3 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.

  Osnova kurzu:

  1. Obecné definice a pojmy
  2. Pojištění domácnosti
  3. Pojištění budov a ostatních staveb
  4. Pojištění bytových a nebytových jednotek
  5. Pojištění rekreačních domácností
  6. Pojištění bytových domů
  7. Pojištění odpovědnosti za újmu


  Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce občanského neživotního pojištění"


  Cílem kurzu je seznámit s problematikou doplňkových pojištění, jejich strukturou a obsahem včetně praktických vysvětlení použití. Dále pak seznámení s asistenčními službami, jejich rozsahem a využitím, včetně podstatných výluk z pojištění


  Absolvováním tohoto kurzu splníte 3 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.

  Osnova kurzu

  1. Pojištění splátek úvěru na bydlení
  2. Pojištění finanční kompenzace za nemajetkovou újmu
  3. Pojištění právní ochrany
  4. Pojištění internetových rizik
  5. Pojištění sportovní výbavy
  6. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání
  7. Asistenční služby

  Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce neživotního pojištění podnikatelů"


  Cílem kurzu je seznámit s problematikou pojištění majetku podnikatelských subjektů a pojištěním živelního přerušení provozu se zaměřením na správné stanovení spoluúčastí a pojistných částek. Dále pak seznámení s pojmem PML a pravidly při jeho stanovení.


  Absolvováním tohoto kurzu splníte 3 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.


  Osnova kurzu

  1. Živelní pojištění
  2. Pojištění živelního přerušení provozu
  3. Pojištění majetku na všechny rizika "ALL RISK"


  Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce neživotního pojištění podnikatelů"


  Cílem kurzu je podrobné seznámení s pojištěním odpovědnosti za újmu způsobenou provozní činností a za škodu způsobenou vadou výrobku.


  Absolvováním tohoto kurzu splníte 3 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.


  Osnova kurzu

  1. Základní charakteristika
  2. Pojistné nebezpečí a rozsah pojištění
  3. Pojistná událost
  4. Výluky z pojištění
  5. Příklady škodných událostí
  6. Pojistné plnění

  Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce neživotního pojištění podnikatelů"


  Cílem kurzu je seznámit s pojištěním měst a obcí, specifika pojištění majetku, stanovením PML a pojistných částek, spoluúčastí u jednotlivých rizik a specifiky pojištění odpovědnosti.


  Absolvováním tohoto kurzu splníte 3 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.

  Osnova kurzu:

  1. Základní charakteristika
  2. Zpráva o rizicích
  3. Pojištění staveb a budov
  4. Pojištění movitých věcí
  5. Pojištění skel
  6. Pojištění elektroniky
  7. Pojištění strojů
  8. Pojištění cenností při přepravě poslem
  9. Pojištění silniční přepravy nákladu
  10. Pojištění výstav
  11. Pojištění odpovědnosti za újmu samosprávných celků
  12. Pojištění nepokojů, stávek atd.
  13. Pojištění jednotek SDH
  14. Odpovědnost charitativních a sociálních organizací

  Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce pojištění velkých pojistných rizik"

  Cílem je seznámit účastníky s pojištěním základních technických rizik, pojištěním strojů, elektroniky a navazujícím strojním přerušením provozu, jejich strukturou se zaměřením na jednotlivé doložky rozšiřující nebo upravující pojistné plnění a rozsah pojištění.


  Absolvováním tohoto kurzu splníte 3 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.


  Osnova kurzu

  1. Pojištění strojů a zařízení
  2. Pojištění strojního přerušení provozu
  3. Pojištění elektroniky

  Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce pojištění velkých pojistných rizik"

  Cílem je seznámit se stavebně montážním pojištěním, jeho strukturou se zaměřením na jednotlivé doložky rozšiřující nebo upravující pojistné plnění a rozsah pojištění.


  Absolvováním tohoto kurzu splníte 3 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.


  Osnova kurzu

  1. Úvod a popis kurzu
  2. Osnova kurzu
  3. Základní informace 
  4. Pojištění věcí
  5. Pojištění odpovědnosti
  6. Pojištění ztráty očekávaného zisku - ALOP
  7. Dotazník ke stavebně montážnímu pojištění
  8. Dodatečná ujednání ke stavebně montážnímu pojištění - doložky


  Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce pojištění velkých pojistných rizik"


  Cílem je seznámit s jednotlivými druhy profesních pojištění, jejich specifiky a odlišnostmi.


  Absolvováním tohoto kurzu splníte 3 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.


  Osnova kurzu

  1. Základní charakteristika
  2. Pojištění profesní odpovědnosti ekonomických profesí
  3. Pojištění odpovědnosti realitních zprostředkovatelů a správců nemovitostí
  4. Pojištění profesní odpovědnosti autorizovaných osob činných ve výstavbě
  5. Pojištění profesní odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb
  6. Pojištění profesní odpovědnosti poskytovatelů sociálních služeb
  7. Pojištění profesní odpovědnosti právnických profesí
  8. Pojištění profesní odpovědnosti veterinárních nákladů
  9. Pojištění profesní odpovědnosti IT společností


  Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce pojištění velkých pojistných rizik"


  Cílem je seznámit s pojištěním D&O - pojištěním odpovědnosti statutárních orgánů společností a managementu.


  Absolvováním tohoto kurzu splníte 3 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.

  Osnova kurzu

  1. Základní charakteristika
  2. Pojistné nebezpečí, pojistná událost
  3. Základní rozsah pojištění
  4. Výluky z pojištění
  5. Nadstandardní rozsah pojištění
  6. Hlavní trendy v pojištění D&O

   Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce pojištění velkých pojistných rizik"


  Cílem je seznámit s pojištěním kybernetických rizik, rozsahem pojistného krytí a výlukami pojistného plnění. 


  Absolvováním tohoto kurzu splníte 3 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.


  Osnova kurzu:

  1. Základní charakteristika
  2. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění
  3. Výluky z pojištění
  4. Pojištění odpovědnosti
  5. Cyber Risk trendy 2020

  Následné vzdělávání - skupina odbornosti "Distribuce pojištění velkých pojistných rizik"


  Cílem je seznámit s problematikou pojištění pohledávek a pojištěním záruk, pojistnými rozsahy, způsobem určení pojistných limitů a celým procesem sjednávání a způsobu řešení.


  Absolvováním tohoto kurzu splníte 3 hodiny následného vzdělávání dle zákona č. 170/2018 Sb.


  Osnova kurzu:

  1. Základní charakteristika
  2. Dotazník k poptávce pojištění
  3. Modula - Atradius
  4. Simplicity - Euler Hermes
  5. Trade Liner - COFACE
  6. Credirect - Credendo
  7. Pojištění záruk

  Každý pojišťovací zprostředkovatel zpracovává osobní údaje svých klientů a tento jednoduchý vzor interní směrnice splňuje zákonné požadavky.

  V případě proškolování zaměstnanců a dalších osob, které se při výkonu své činnosti mohou setkat s podezřelými obchody ve smyslu § 23 AML zákona, je povinná osoba v případě nových zaměstnanců povinna zajistit jejich proškolení ještě před zařazením na jejich pracovní místa. 

  Proškolování nových zaměstnanců má značný význam zejména s ohledem na skutečnost, že detekování podezřelých obchodů je do určité míry závislé na správném vyhodnocení zachycených znaků podezřelých obchodů ze strany pracovníků povinné osoby.

  Dle § 23 odst. 4 AML zákona vede povinná osoba evidenci o účasti a obsahu školení nejméně po dobu 5 let od jejich konání. 

  Dále se školení musí konat minimálně jednou za rok.


  PO - požární ochrana


  • školení pro vedoucí pracovníky a odpovědné osoby

  BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci


  • školení pro zaměstnance a vedoucí
  • souhrnný přehled norem a závazných nařízení na jednom místě


  Courses