Informace

Dovolujeme si Vás v souladu s příslušnými ustanoveními ZDPZ informovat, že jsme s platností ode dne 23.12.2020 upravili a uveřejnili na našich webových stránkách:

  1. Obsah a rozsah kurzů následného vzdělávání, kdy došlo zejména k úpravě časové dotace studia jednotlivých kurzů konaných distanční formou, a to z 5 hodin na 3 hodiny následného vzdělávání ve smyslu § 59 ZDPZ.
  2. Ceník poplatků za služby, kdy do cen a poplatků uvedených v ceníku je již zahrnuta DPH ve výši 21%.

A současně s platností od 1.1. 2021 uveřejnili na našich webových stránkách Všeobecné obchodní podmínky a Pokyny a pravidla pro oblast programů následného vzdělávání dle Zákona č. 170/2018 Sb. O distribuci pojištění a zajištění.

Top