Informace – krizová opatření platná od 14.10. do 3.11.2020

Vláda včera v noci zveřejnila v Usnesení vlády ČR č. 1021 ze dne 12. října 2020 nová opatření platná od 14. října 2020 do 3. listopadu 2020, kdy dle bodu I.1. zakazuje hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo vnějších prostorech.

Z těchto důvodů naše společnost omezuje konání zkoušek odborné způsobilosti v tomto období.

Termíny zkoušek v tomto období reorganizujeme a v případě jejich zrušení budeme konkrétní uchazeče, kteří mají schválené rezervace, informovat a nabídneme jim ihned po tomto období přednostně jiný termín zkoušky tak, aby mohli splnit zákonnou povinnost.

Top