Ukončení prodeje programů a kurzů následného vzdělávání dle ZoDPZ ke dni 29.12.2021

ČNB dne 10.12.2021 uveřejnila "Dohledový benchmark č.3/2021" s podtitulem "K programům následného vzdělávání pro distribuci pojištění nebo zajištění a k podmínkám odborné způsobilosti a jejich prokazování". V tomto dokumentu se ČNB vyjadřuje a vymezuje svá tzv. dohledová očekávání k podobě, formě a obsahu zejména distanční formy...
Zobrazit více

Povinnosti pojišťovacího makléře v oblasti AML – školení zaměstnanců a spolupracovníků

Zákon č. 253/2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen Zákon AML) přináší pojišťovacím zprostředkovatelům jako povinným osobám mimo jiné dle § 23 Zákona AML povinnost proškolkovat: Všechny zaměstnance a spolupracovníky (VZ,DPZ), kteří se mohou setkat při výkonu své pracovní činnosti s...
Zobrazit více