Vyhodnocení úspěšnosti odborných zkoušek za III.Q. 2019

ČNB uveřejnil statistiku úspěšnosti za období od 1/7 do 30/9/2019. Celkem bylo vystaveno 80 testů, z nichž 49 bylo úspěšných tj. 61,25 %. https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financni-trh/.galleries/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/poj_zprostredkovatele_likvidatori/download/vyhodnoceni_uspesnosti_odbornych_zkousek_ZDPZ_201909.pdf
Read More

CCVA získala akreditaci…

Česká certifikační a vzdělávací agentura s.r.o. (CCVA) získala akreditaci dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění od ČNB. Informace o zápisu do registru podle zákona o distribuci pojištění a zajištěníČeská národní banka (dále jen „ČNB“) tímto podle § 63 odst. 3 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále...
Read More

Odborná způsobilost na pojištění v přechodném období

V souvislosti s odbornou způsobilostí v přechodném období podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, vzniká široká diskuse, která souvisí s otázkou, koho se týká. Obdrželi jsme v rámci našich obchodních vztahů odpověď na kvalifikovaný dotaz z ČNB s tímto vyjádřením: Podle přechodného ustanovení § 122 odst. 1 ZDPZ platí, že „do...
Read More

Zkušební řád

Zkušební řád pro konání odborných zkoušek dle Zákona o distribuci pojištění a zajištění č. 170/2018 Sb. Článek 1 Základní ustanovení Tento zkouškový řád upravuje způsob složení a rozsah odborných zkoušek dle Zákona o distribuci pojištění a zajištění (dále jen „Zákon“) a podmínky, za kterých lze tuto zkoušku vykonat dle pravidel stanovených...
Read More
Top