Upozornění!!!

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020 č. 493 a 490 obnovujeme za stanovených hygienických podmínek pořádání zkoušek odborné způsobilosti, a to: od 11.května 2020 Současně jsme uveřejnili termíny zkoušek odborné způsobilosti na období do konce roku 2020 ve všech krajských městech České republiky. Přihlašovat se můžete zde: vstup do...
Read More

ČNB uveřejnila první výklad k některým ustanovením Zákona o distribuci pojištění a zajištění

Pro pojišťovací zprostředkovatele budou asi nejzajímavější odpovědi na dvě témata: Sjednává-li distributor pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou  provozem vozidla (ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb.) pro vozidlo určené k podnikání, např. v autodopravě, postačí odborné znalosti a dovednosti dle ustanovení § 57 odst. 1 písm. b) ZDPZ, nebo je...
Read More

Máte zájem o novinky z problematiky odborných zkoušek?

Pokud máte zájem o podrobné informace na téma odborných zkoušek dle Zákona o distribuci pojištění a zajištění? Nechcete, aby Vám unikla důležitá informace? Chcete dostávat informace o tom jak s vyvíjí úspěšnost uchazečů o odbornou zkoušku v pojišťovnictví? Velmi rádi Vás zařadíme do seznamu adresátů, kterým pravidelně zasíláme náš Newsletter. Zašlete...
Read More
Top