Informace – COVID

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 996 a upřesněného výkladu tohoto usnesení, kdy vykonání odborné zkoušky není považováno za výkon povolání nebo podnikatelské či jiné obdobné činnosti došlo k reorganizaci dosud vyhlášených termínů zkoušek na období od 12.10.2020 do 25.10.2020. Některé termíny zkoušek byly zcela zrušeny a u...
Read More
Top